Opština Gacko: Uputstvo o načinu i elementima izrade budžeta za 2017. godinu

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Gacko započelo je aktivnost na izradi  budžeta opštine Gacko za 2017. godinu.

U ovu proceduru budžetski korisnici se uključuju podnošenjem svojih zahtjeva. Prijedlog zahtjeva potrebno je sačiniti na osnovu Uputstva za pripremu budžeta opštine Gacko za 2017. godinu, a podnosioci zahtjeva su budžetski korisnici  koji se finansiraju iz budžeta.

U cilju izrade nacrta budžeta opštine Gacko svi budžetski korisnici  su dužni da sačine svoj budžetski zahtjev za budžetske izdatke i zahtjev za dodatna sredstva za budžetske izdatke čije finasiranje ne može da se uskladi sa ograničenjima sadržanim u instrukcijama Ministarstva (prijedlog finansijskog plana) za narednu godinu i dostave ga Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti  do 15.09.2016. godine.

Budžetski zahtjev korisnika, koji posluje kao samostalni pravni subjekt, treba prethodno da bude odobren od strane nadležnog organa, u skladu sa njegovim Statutom.

Ovjereni budžetski zahtjevi sa izjavom o fiskalnoj odgovornosti se dostavljaju Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti ili na:  nacogac@teol.net i racogac@teol.net

Uputstvo sa prilozima nalazi se i na stranici: www.gacko-rs.info u kategoriji dokumenti.

Upustvo o načinu i elementima izrade budžeta

prilog-1

Prilog-2

Prilog-3

Prilog-4

Podijelite vijest