Opština Gacko raspisala konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2022/2023. godinu

Načelnik opštine Gacko  raspisao je konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2022/2023. godinu.

Redovni studenti  II, III, IV, V i VI godine studija, studenti apsolventi, studenti master studija i studenti prve godine studija koji su završili sve razrede srednje škole sa odličnim uspjehom, a prvi put upisuju prvu godinu studija, koji imaju stalno mjesto prebivališta u opštini Gacko imaju pravo da podnesu zahtjev Opštini Gacko za dodjelu stipendije, ukoliko to pravo nisu ostvarili na drugi način.

Uz zahtjev studenti su dužni priložiti:

  • Uvjerenje o redovnom školovanju,
  • Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta,
  • Izjavu da nije korisnik stipendije (kredita) odobrenog od strane drugog pravnog lica,
  • Kućnu listu.

Dokaze koji se odnose na sledeće kategorije:

  • Dokaz o statusu djece poginulih boraca, djece umrlih boraca ili djece ratnih vojnih invalida I – IV kategorije invalidnosti i djece bez jednog roditelja ili oba roditelja.
  • Dokaze o prihodima porodičnog domaćinstva,
  • Uvjerenje o prosjeku plata u protekla tri mjeseca, potvrda sa Biroa za zapošljavanje ili poslednji ček od penzije (u zavisnosti od statusa navedenih članova porodičnog  domaćinstva),
  • Uvjerenje o prosjeku ocjena u toku dosadašnjeg školovanja.

Neblagovremeno predati i nepotpuni Zahtjevi neće biti razmatrani.

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti na protokol (soba broj 1) Opštine Gacko, a sve dodatne informacije možete dobiti na broj 059/472-436.

Konkurs ostaje otvoren do 30.03. 2023. godine.

Podijelite vijest