Opština Gacko: Poziv na Javnu raspravu

Kabinet načelnika opštine Gacko u saradnji sa Odjeljenjem za privredu, finansije i društvene djelatnosti, organizuje Javnu raspravu o Nacrtu budžeta opštine Gacko za 2018. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Gacko za 2017. godinu.

Javna rasprava će se održati u petak, 01. decembra sa početkom u 10:00 časova, u sali SO Gacko.

Pozivamo javnost i budžetske korisnike da uzmu učešće u raspravi, kako bi svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima doprinijeli izradi pomenutih dokumenata.

Podijelite vijest