Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Opština Gacko: Održana prva sjednica Anketnog odbora

U kabinetu predsjednika Skupštine opštine Gacko, danas je zasjedao Anketni odbor koji je održao prvu sjednicu. Prema riječima predsjednika odbora, Siniše Šukovića, razgovarano je o konkretnim zadacima koji su im dati na zadnjoj sjednici Skupštine opštine.

„U narednom periodu sagledaćemo stepen izvršenosti svih kapitalnih projekata i javnih nabavki u opštini Gacko, sa ciljem da se utvrdi stepen njihove realizacije, kako bi se u budžetu Opštine Gacko za 2021. godinu planirala sredstva za njihovu konačnu realizaciju“, rekao je Šuković.

Apostrofirani su precizni predmeti javnih nabavki koji se tiču kapitalnih investicija i dogovoreno je da Odjeljenje za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, u saradnji sa Odjeljenjem za privredu, finansije i društvene djelatnosti do narednog sastanka dostavi traženu dokumentaciju.

Šuković ističe da Anketni odbor planira u narednih 30 dana da završi svoj posao, nakon čega će kompletan izvještaj dostaviti Skupštini opštine. Najavljuju ubrzan i efikasan rad, te da će u konačnom ispuniti zadatak koji im je zadala Skupština.

Današnjoj sjednici Anketnog odbora, osim članova, prisustvovali su i predsjednik Skupštine opštine Gacko, kao i predstavnici Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti i Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu.

Podijelite vijest