Opština Gacko: Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2017/18. godinu

Opština Gacko raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2017/18. godinu. Redovni studenti II, III, IV, V i VI godine studija, koji imaju stalno mjesto prebivališta u Opštini Gacko, imaju pravo da podnesu zahtjev Opštini Gacko za dodjelu stipendija, ukoliko to pravo nisu ostvarili na drugi način.

Uz zahtjev studenti su dužni priložiti:

  • Uvjerenje o redovnom školovanju,
  • Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta,
  • Izjavu da nije korisnik stipendije (kredita) odobrenog od strane drugog pravnog lica,
  • Kućnu listu,
  • Dokaze koji se odnose na sledeće kategorije (dokaz o statusu djece poginulih boraca, djece umrlih boraca ili djece ratnih vojnih invalida I – IV kategorije invalidnosti i djece bez jednog roditelja ili oba roditelja, dokaze o prihodima porodičnog domaćinstva i uvjerenje o prosjeku ocjena u toku dosadašnjeg školovanja).

Zahtjeve sa dokumentacijom dostaviti na protokol (kancelarija broj 1.) Opštine Gacko. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u kancelariju broj 25. Opštine Gacko.

Konkurs ostaje otvoren do 14. septembra 2018. godine.

Tekst konkursa sa detaljnim informacijama pogledajte u prilogu.

Konkurs za stipendije 2018.

Podijelite vijest