Opština Gacko: Javni poziv poslodavcima za podsticajna sredstva u funkciji zapošljavanja pripravnika

Opština Gacko raspisuje Javni poziv poslodavcima za podsticajna sredstava u funkciji zapošljavanja pripravnika u 2018. godini. U budžetu opštine Gacko za 2018. godinu planirana su sredstva za subvencije nefinansijskim subjektima u ostalim oblastima sa ciljem podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2018. godini, a čija je ukupna vrijednost 50.000,00 KM.

Podsticajna sredstva su planirana sa ciljem osposobljavanja mladih lica sa evidencije nezaposlenih u opštini Gacko, zbog polaganja pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž za lica sa VSS traje 12 mjeseci. U 2018. godini sufinansiraće se pripravnički staž za 15 mladih visokoobrazovanih lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Gacku.

Sufinansiraće se bruto iznos najniže plate (410,00KM) za 15 pripravnika sa VSS u trajanju od 5 mjeseci u 2018. godini, a u budžetu za 2019. godinu planiraće se sredstva za sufinansiranje čitavog pripravničkog staža.

Pravo učešća imaju svi poslodavci iz Gacka koji posluju u opštini Gacko i koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u Opštini (kancelarija broj 5) ili preuzeti sa sajta opštine Gacko – www.gacko-rs.info.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

U prilogu možete preuzeti obrazac Zahtjeva kao i tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama, koji je istaknut i na Oglasnoj tabli u zgradi Opštine.

Javni poziv

Zahtjev

Podijelite vijest