Održano predavanje o ishrani priplodnog podmlatka i mliječnih krava

Predstavnici Ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, u sadanji sa projektom FARMA, danas su u sali Skupštine opštine Gacko održali još jedno stručno predavanje u okviru Zimske škole mljekarstva.

Predavač je bio istaknuti profesor sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr Darko Grbeša, a obrađene su dvije teme – Ishrana priplodnog podmlatka i ishrana mliječnih krava sa silažom trava.

Tokom predavanja, Grbeša je naglasio da priplodni podmladak troši 20% ukupnih troškova na farmama, a da ne donosi prihod sve dok ne postane od teleta krava.

“Cilj nam je pokazati farmerima da sa pravilnim razvojem teleta pa onda junice, mogu junicu već oploditi sa 13 do 14 mjeseci da postane krava sa 24 mjeseca, i da na taj način da što više mlijeka. Da bi se to ostvarilo, bitna je ishrana u prvom danu života sa prvim mlijekom ili kolostrumom, da ga tele dobije u što većoj količini i što prije, jer to određuje kakva će biti krava za 24 mjeseca. Kada je u pitanju ishrana junica, za razvoj svih organa a posebno vimena, potrebno je puno proteina. Ukoliko se vime ne razvije, i genetski najvrednija krava će dati manje mlijeka”, istakao je Grbeša.

Na današnjem predavanju profesor Grbeša dao je i niz pravila po kojima se najbolje može silirati trava.

“Od mladih biljaka koje su visoko hranjive, ako se ne držimo pravila, može se napraviti loša silaža, koju će krave jesti u manjoj mjeri i koja će biti lošija od sijena”, rekao je Grbeša.

Kada je u pitanju perspektiva mliječnog govedarstva, u brdsko – planinskim predjelima treba težiti ka proizvodnji autohtonih proizvoda, kajmaka i sira, sa geografskim porijeklom i ekološkim certifikatima. “Na tome bi trebala da radi država. Treba jasno reći da je proizvodnja mlijeka u Evropskoj uniji nemoguća bez državnih podsticaja”, zaključio je Grbeša.

Podijelite vijest