Održana Trinaesta redovna sjednica SO Gacko

Juče je održana Trinaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko koju je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, zamjenika načelnika opštine Radoice Antunovića,  načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu, Zorice Supić, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Alekse Zelenovića, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, rukovodioca službe za internu reviziju Nade Zelenović, službenika za odnose sa javnošću i Radio Gacka.

Na sjednici je razmatrano 17. tačaka dnevnog reda.

Na početku zasjedanja odbornici opozicije negodovali su na sadržaj Zapisnika sa Dvanaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko, održane 08.06.2018. godine. Zapisnik je usvojen većinom glasova, a na sugestiju odbornika opozicije naknadno je unešena rečenica u kojoj stoji da “odbornici SNSD i odbornik DNS podnose ostavke na članstvo u radnim tijelima SO Gacko i da neće učestvovati u njihovom daljem radu, kao ni ostali članovi ove dvije stranke…”.

Informacija o realizaciji Plana mjera za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju GS za RJS RS o reviziji Konsolidovanog finansijskog izještaja Opštine Gacko za period 01.01.-31.12.2016. godine, nakon diskusije, prihvaćena je sa 10 glasova za i 7 protiv. Zamjerka odbornika opozicije odnosila se na činjenicu da sve aktivnosti nisu provedene u dogovorenim rokovima. U zaključku Informacije stoji da u cilju potpunog poštovanja i provođenja preporuka Glavne službe za reviziju JS, odgovorni u Opštinskoj upravi i javnim ustanovama dužni su da u što kraćem roku izvrše usaglašavanje svih pojedinačno utvrđenih nedostataka, kako bi Plan mjera u cjelosti bio realizovan i primjenjivan u daljem radu.

Većinom glasova usvojen je i Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2017. godinu. Uvodničar po ovoj tački bio je načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragan Papović. Između ostalog, Papović je pojasnio da je ovaj dokument sačinjen na osnovu budžeta, te da se neovisno od budžeta ne može tumačiti.

Jednoglasno je usvojen Izvještaj Komisije o stanju životne sredine, prirodnog i kulturnog nasleđa na području opštine Gacko sa Prijedlogom mjera, u cilju poboljšanja kvaliteta zaštite. Izvještaj je pohvaljen kao do sada najbolje urađen i kompletan dokument koji se našao pred odbornicima. Jednoglasno je usvojen i prijedlog odbornika opozicije kojim se nadležno opštinsko odjeljenje obavezuje da do decembra mjeseca dostavi informaciju o stanju u ovoj oblasti i provedenim mjerama. Na prijedlog komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasleđa, jednoglasno su prihvaćeni i prijedlozi zaključaka da se pokrene procedura za proglašenje spomenika prirode “Pećina u Dramešini (Vrelska pećina)” kao i procedura za proglašenje nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja (prostorno kulturno – istorijska cjelina ili znamenito mjesto) “Pridvorica”.

Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu usvojen je sa 10 glasova za i 6 protiv. Načelnik odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Aleksa Zelenović, pojasnio je da Program sadrži izbor prioritetnih objekata komunalne infrastrukture i planirane aktivnosti koje su utvrđene po osnovnim kriterijumima. Osvrnuo se na radove koji su u toku kao i na one za koje je projektna dokumentacija već pripremljena. Po rebalansu budžeta za 2018. godinu, kako je naglasio Zelenović, potrebno je 2 miliona i 760 hiljada da se plan sprovede, jer kao je rekao „ovo je kapitalna godina kada se u opštini rade spomenik, trg, vodovod“ itd.

Na jučerašnjem zasjedanju većinom glasova usvojen je Izvještaj o radu JP „Vodovod“ A.D. Gacko za 2017. godinu. Direktor Vodovoda, Goran Lučić, rekao je da je finansijska situacija preduzeća loša, ali uz podršku Opštine znatno će smanjiti dalje gubitke. Zamjenik načelnika opštine, Radoica Antunović, rekao je da će opština učiniti sve u skladu sa mogućnosti kako bi situacija u ovom preduzeću bila bolja. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog zaključka da se preduzeće Vodovod angažuje u svim radovima koji će se finansirati po osnovu Programa prihoda od posebnih namjena za šume, u iznosu od 106 hiljada. Jednoglasno je usvojen i prijedlog odbornika opozicije o novom načinu naplate vode u zgradama koje su registrovane kao etažne zajednice.

 Sa 10 glasova usvojen je i Izvještaj o radu JP „Komus“ A.D. Gacko za 2017. godinu. Kritike su se mogle čuti od odbornika opozicije kada je u pitanju čistoća grada. V. D. direktora preduzeća, Aleksandar Maljević, rekao je da Komus nema sredstava za podzemne kontejnere, te da će u narednom periodu nakon stabilizacije vremena, radnici Komusa više posvetiti čistoći i pranju ulica.

Većinom glasova usvojen i je Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu, i prihvaćena Informacija o stanju lokalnih puteva i ulica i drugih javnih objekata od značaja za opštinu Gacko za 2017. godinu.

Bez diskusije, većinom glasova prihvaćena je Informacija o zaštiti stočnog fonda opštine Gacko za 2017. godinu, te usvojeni i Izvještaji o radu Opšte zemljoradničke zadruge „Gacko“ i Opštinske organizacije Crvenog krsta Gacko za 2017. godinu.

Većinom glasova prihvaćena je i Informacija o broju nezaposlenih lica po kvalifikacionoj strukturi u opštini Gacko.

Utvrđen je nacrt Prijedloga Odluke o ustanovljavanju opštinskih nagrada i priznanja – Povelja Opštine Gacko „Vasilj Grđić” i Plaketa Svete Trojice koji se daju na javnu raspravu, te Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Gacko.

Riješena su pitanja imovinsko – pravnih odnosa, a na kraju je postavljeno i jedno odborničko pitanje.

Podijelite vijest