Održana Sedma redovna sjednica SO-e Gacko

Juče je održana Sedma redovna sjednica Skupštine opštine Gacko. Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Rajko Papović, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Vasilija Lažetića, načelnika opštine dr Ognjena Milinkovića, zamjenika načelnika Siniše Mandića, v. d. načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Milivoja Boljanovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Darke Unković, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, načelnika odjeljenja za Opštu upravu Ranka Mastilovića, v.d. načelnika stručne službe Saše Topalovića, službenika za odnose sa javnošću i novinara Radio Gacka.

Prijedlog odbornika Sava Starovića da se formira Anketni odbor u vezi rekonstrukcije puta za Košutu nije uvršten u dnevni red. Nije prihvaćen ni prijedlog odbornika Radoice Antunovića da se tačka 16 – Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor, imenovanje i razrješenje organa u javnim ustanovama čiji je osnivač opština Gacko povuče sa dnevnog reda.

Na prijedlog kluba odbornika SNSD, zbog dodatnog usaglašavanja, sa dnevnog reda su povučene tačke Nacrt Odluke o načinu organizovanja, upravljanja i korišćenja javnih parkirališta u opštini Gacko, Nacrt Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području opštine Gacko i Nacrt Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Gacko.

Sa 11 glasova za i 4 uzdržana usvojen je Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja opštine Gacko za period 2011-2020. godina. Vršilac dužnosti načelnika Stručne službe, Saša Topalović, dao je obrazloženje Izvještaja.

Strategijom je bilo predviđeno 37 projekata, neki nisu realizovani, niti se sa njihovom realizacijom počinjalo, dok su neki potpuno ili djelimično sprovedeni.

Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Gacko i utrošku sredstava budžetske rezerve za prvih šest mjeseci tekuće godine, obrazložio je v. d. načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Milivoje Boljanović.

Prema riječima Boljanovića, budžet opštine Gacko za 2021, nije usvojen u roku propisanom budžetskim kalendarom, već 18. marta u ukupnom iznosu od 18.879.000 KM.

„Urađen je program otplate starih dugova, dobili smo pozitivno mišljenje od Fiskalnog savjeta i Ministarstva finansija na taj program. Uslijedilo je provođenje tih programa koji su urađeni i dostavljeni Ministarstvu. Prihodi su naplaćeni u iznosu od 54%. Planirani su budžetski prihodi u iznosu od 11, 9 miliona KM, a naplaćeno je 6.5 miliona KM. Porezi na imovinu bili su planirani 720.000 KM, a naplaćeno je 405.000 KM odnosno 66,38%. Plan za ovu godinu od naknada od rudarske rente bio je 6,8 miliona, a naplaćeno je 3,8 miliona ili 56,27%“, pojasnio je Boljanović.

Budžetski rashodi planirani su u iznosu od 10 miliona KM, a realizacija istih za proteklih šest mjeseci tekuće godine iznosi 4,5 miliona KM ili 44,95% u odnosu na plan za tekuću godinu.

„Kada se u odnos postave prihodi i rashodi dobijemo budžetski suficit od 2.035.000 KM. Ovaj budžetski suficit dalje se koristi za otplatu kredita, investiranje i drugu potrošnju. Prvo polugodište tekuće godine karakteriše smanjene investicione aktivnosti, nekih 112.000 KM ili 3,55% od plana. Otplata kredita iznosila je 284.000 KM, a plan je 573.000 KM, znači oko 50%. Ukupna potrošnja uključujući otplate kredita i investicione aktivnosti iznosi 4,9 miliona, ukupna sredstva koja su bila planirana su 6,6 miliona. Znači, suficit je 1,66 miliona maraka“, rekao je Boljanović.

Smanjeni su rashodi u prvom polugodištu, smanjene su investicione aktivnosti i to je dovelo do budžetskog suficita, a povećana je naplata prihoda. Što se tiče budžetske rezerve, planirana je 141.000 KM, a ostvarena je oko 28.000 KM.

Izvještaj je usvojen sa 11 glasova za i 6 protiv.

Nacrt rebalansa Budžeta opštine Gacko za 2021. godinu, takođe je usvojen glasovima vladajuće koalicije.

Nakon šestomjesečnog obračuna Izvršenja budžeta za 2021. godine, a uzimajući u obzir da je opština Gacko dobila saglasnost Ministarstva finansija za kreditno zaduženje od 2.800.000 KM i da je u toku tenderska procedura, uključujući i osmi mjesec, konstatovano je da su se stekli uslovi za Rebalans budžeta opštine Gacko.

Budžetom opštine Gacko za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 13.879.000 KM, a okvir Rebalansa budžeta za 2021. godinu i iznosi 15.973.000 KM.

Usvojen je Izvještaj o zatečenom stanju JP „Komus“ a.d. Gacko na dan primopredaje dužnosti direktora 09.07.2021. godine i Izvještaj o radu za period od 09.07. – 10.09.2021. godine i data je saglasnost na Cjenovnik komunalnih usluga ovoga preduzeća.

Jednoglasno su usvojene Informacije o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja u opštini Gacko za školsku 2020/2021. godinu, Informacija o stanju u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja za školsku 2020/2021. godinu, kao i Informacija o radu Javne ustanove Narodne biblioteke Gacko za 2021. godinu.

Usvojen je Izvještaj o radu Dječijeg vrtića za ovu godinu, kao i Program rada sa finansijskim planom za narednu godinu. 

Jednoglasno je usvojena i Informacija o stanju javnog reda i mira kao i bezbjednosti u saobraćaju na području opštine Gacko u 2020. godini i prvoj polovini 2021. godine. Usvojena su i dva zaključka, i to:

  • Da se adekvatno, tehnički i po zakonu riješi bezbjednost djece i odraslih na prilazima Osnovnoj školi;
  • Da se u ovoj godini, u koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, izvrši projektovanje video nadzora gradske zone naše opštine.

Informacija u oblasti javnog prevoza u opštini Gacko – a. d. „Jugoprevoz“ usvojena je jednoglasno.

Usvojen je i sledeći zaključak: Obavezuje se Kabinet načelnika da u Budžetu za narednu godinu planira sredstva za izgradnju modernih autobuskih stajališta u mjesnim zajednicama.

Odluka o stipendiranju studenata prihvaćena je uz amandman da 90% sredstava namijeni za državne, 10% za privatne fakultete. Stipendije se dodjeljuju za deset mjeseci u godini studentima II, III, IV, V i VI godine studija i za pet mjeseci u godini studentima apsolventima i studentima na master studijama. Takođe, učenici koji su sve četiri godine završili odličnim uspjehom, mogu konkurisati za stipendiju na prvoj godini studija.

Sa 10 glasova za i 6 protiv usvojen je Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor, imenovanje i razrješenje organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Opština Gacko. Potrebnu skupštinsku većinu dobio je i Plan rada Opštinske uprave opštine Gacko za 2021. godinu.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metogologiji. Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj i postupak javnog poziva, kriteriji i način ocjenjivanja, kao i praćenje realizacije projekata nevladinih organizacija koje će se finansirati iz budžeta opštine Gacko.

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o provedenim izborima za članove Savjeta mjesnih zajednica na području opštine Gacko, Opštinske izborne komisije od 12.09.2021. godine.

Sa 10 glasova za, 2 uzdržana i 4 protiv prihvaćen je Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanje predsjednika i jednog člana Opštinske izborne komisije Gacko. Za predsjednika opštinske Izborne komisije Gacko imenovan je Ljubomir Beštić – diplomirani pravnik, sa položenim pravosudnim ispitom, dok je za člana imenovana Ljilja Popović – diplomirani pravnik.

Sa 10 glasova za i 6 uzdržanih, za člana školskog odbora u Srednjoškolskom centru „Pero Slijepčević“ Gacko imenovan je Đorđo Milović, struk. inž. industrijskog inženjerstva – spec. maš. inž.

Riješena su tri pitanja imovinsko – pravnih odnosa i postavljeno sedam odborničkih pitanja.

Podijelite vijest