Одржана радионица у вези са израдом Стратегије развоја општине Гацко: Обрађена SWOT анализа

У сали СО-е Гацко данас је одржана четврта радионица у вези са израдом Стратегије развоја општине Гацко за период 2022 – 2028. године.

На данашњој радионици, акценат је стављен на анализу буџета и пројекције средстава за финансирање реализације стратегије развоја, која треба да се заврши до краја недеље и SWОТ анализу.

SWОТ анализа представља мост између садашњег стања, које је утврђено анализом и жељеног будућег стања дефинисаног овом стратегијом развоја. Унутрашњи фактори су снаге које општини Гацко пружају конкурентне предности, чинећи ово подручје атрактивним мјестом за живот и пословање с једне стране и слабости које представљају препреке или ограничења за развој општине Гацко с друге стране. Екстерни фактори, прилике су које општина треба користити и истовремено избором одговарајуће стратегије минимизирати утицај пријетњи.

Природни ресурси (угаљ, лапорац, кречњак, акумулације), пољопривредно земљиште, производња и традиција у преради млијека, природни ресурси за развој туризма, као и близина националног парка, само су неке од снага које у наведене у анализи.

Као основне слабости наведени су негативни демографски трендови и вишак запослених у свим секторима, али и мали број малих и средњих предузећа и слаб интерес за предузетништво. Проблем је и неповезаност примарне пољопривредне производње и прерађивачке индустрије.

Доступност средстава различитих ЕУ фондова, изградња заштитног појаса између рудника и града, дијаспора као потенцијални партнер за улагање, неке су од прилика наведених у SWОТ анализи.

Једна од пријетњи развоју општине Гацко су миграције и одлазак становништва и повећање броја лица у стању социјалне потребе, посебно старијих категорија.

Анализирајући конкурентне предности које посједује општина Гацко и њиховим спајањем са вањским приликама са једне стране и повезивањем слабости и пријетњи, с друге стране, извлаче се одговарајући фокуси на које ће се развојни тим концентрисати у наредном стратешком периоду.

Следећа радионица у вези са израдом Стратегије развоја општине Гацко заказана је за сутра.