Održana Petnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Petnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko održana je juče u skupštinskoj sali, a prisutno je bilo 17 odbornika.

Na početku zasjedanja, prijedlozi odbornika Milana Gutovića da se u dnevni red uvrste tačke – razrješenje direktora JU „Dječiji vrtić“ Gacko i razrješenje upravnog odbora vrtića, nisu prihvaćeni.

Na prijedlog predsjednika skupštine opštine, Rajka Papovića, u dnevni red je uvrštena, a kasnije i usvojena odluka o davanju na korištenje kancelarijskog prostora u vlasništvu opštine Gacko Javnoj ustanovi „Narodna biblioteka“ Gacko.

Nakon prihvaćenog dnevnog reda od 12 tačaka, usvojen je zapisnik sa Četrnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane 26. oktobra.

Nacrt Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2022. godinu obrazložio je v.d načelnika za privredu finansije i društvene djelatnosti, Milivoje Boljanović.

Nakon duže diskusije odbornika i pozicije i opozicije, izvještaj nije dobio potrebnu skupštinsku većinu. Odbornici su glasali sa 9 glasova za i 7 uzdržanih.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana kapitalnih ulaganja opštine Gacko za 2022. godinu usvojen je sa 10 glasova za i 5 uzdržanih.

Sa istim brojem glasova prihvaćena je Odluka o izmjenama Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja opštine Gacko.

Prijedlog Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju ODJP „Vodovod i kanalizacija“ sa p.o. Gacko prihvaćen je jednoglasno, dok je Prijedlog Odluke o opštim i tehničkim uslovima pružanja vodnih usluga prihvaćen sa 10 glasova za i 4 uzdržana.

Izvještaj o stanju kulture na području opštine Gacko za 2021. godinu usvojen je sa 13 glasova za i jednim uzdržanim. Dokument sadrži izvještaje udruženja koja se bave kulturom u našoj opštini i to SPKD „Prosvjeta“, KUD „Sava Vladislavić“, UGiEP „Tešan Podrugović“, KUD „Zelengora“ i „DOB“ Gacko.

Član Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Gacko, Domana Košutić, razrješena je dužnosti na lični zahtjev, a za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora imenovana je Milica Glogovac.

Donesena je Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Gacko.

Petnaesto skupštinsko zasjedanje završeno je postavljanjem odborničkih pitanja.

Podijelite vijest