Održana peta redovna sjednica SO-e Gacko

Petu redovnu sjednicu  SO-e Gacko, koja je održana juče, 20. juna 2013. godine, otvorio je predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu načelnika opštine Gacko, Milana Radmilovića, v.d. načelnika odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, sekretara SO-e Dragana Jegdića, službenika za odnose sa javnošću i predstavnika Radio Gacka.

Na sjednici je razmatrano 29. tačaka dnevnog reda.

Uvodno izlaganje Prijedloga budžeta opštine Gacko za 2013. godinu dao je  v.d. načelnika odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragan Papović.

Prijedlogom budžeta opštine Gacko za 2013. godinu, planirani su ukupni prihodi u iznosu od 11.681.382,00 ili 97,73%, u odnosu na prethodnu godinu. Poreski prihodi su planirani u iznosu 3.872.000,00 KM. Neporeski prihodi su planirani u ukupnom iznosu od 6.765.656,00 KM. Značajno su povećani prihodi od komunalne takse, a rezultat su usvojene opštinske odluke o komunalnim taksama koje će se primjenjivati u 2013. godini.

Prijedlogom budžeta ne predviđa se deficit ili suficit u 2013. godini i prihvaćen je sa 10 glasova “za” i 2 “protiv”.

Usvojena je odluka o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2013. god. Ovom odlukom propisuje se način izvršenja budžeta opštine Gacko za 2013. godinu i sve odluke koje se odnose na budžet moraju biti u skladu sa ovom odlukom.

Na prijedlog komisije za statutarna pitanja jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta opštine Gacko.

Prihvaćena je informacija JP ”Vodovod” a.d. Gacko snabdijevanja vodom opštine Gacko, sa prijedlogom mjera. U vezi sa pomenutom tačkom, načelnik opštine Gacko, Milan Radmilović je istakao da će ove jeseni biti raspisan javni međunarodni tender, a na proljeće će početi radovi kako bi se trajno riješio problem vodosnabdijevanja. Finansiraće se 50% iz kreditnih  sredstava, 35% donatorskih, a 15% će biti učešće opštine. Brljevo i Fojnica će se povezati na gradsku mrežu.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog načelnika opštine da se jp ”Vodovod ” a.d. Gacko odobri grant u visini od 30.000 KM za rekonstrukciju vodovodne mreže Miholjače. Ova rekonstrukcija podrazumijeva direktno spajanje sa glavne vodovodne linije Miholjačkog bazena i tako će se eliminisati postojeći ventil u „Crvenom klancu“ koji zadaje probleme oko sveukupnog vodosnabdijevanja.

Prihvaćena je Odluka o zaštiti vodnih objekata „Gornji i donji bazen “ Gacko.

Odluka o Regulacionom planu koji se odnosi na Pridvoricu je usvojena,  uz sve pohvale odbornika za projektnu kuću  “Projekt” d.o.o Banja Luka.

Informacija o stanju lokalnih puteva i ulica je prihvaćena, a dati su prijedlozi za hitnu sanaciju nekih seoskuh puteva.

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu OO Crveni krst Gacko, Izvještaj o radu Zemljoradničke zadruge Gacko, Informacije o zaštiti stočnog fonda opštine Gacko, kao i Informacija o stanju na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje RS Filijala Trebinje Biroa Gacko.

Na evidenciji Biroa za zapošljavanje u našem gradu trenutno je prijavljeno 1.108 lica.

Bez rasprave je usvojen Izvještaj o plasiranim kreditnim sredstvima za stimulativno zapopšljavanje, kao i Izvještaj  Odbora za praćenje namjenskog korišćenja kreditnih sredstava.

Kako stoji u izvještaju, u  toku 2012. godine ukupno je plasirano 705.000,00 KM kreditnih sredstava. Od toga je iz Budžeta opštine Gacko izdvojeno 466.000,00KM, a ostatak su neutrošena sredstva iz prethodne godine. Kreditni odbor je na sjednicama odobrio ukupno 31 zahtjev , a sa evidencije Biroa za zapošljavanje skinuto je ukupno 36 lica.

Prihvaćena je Informacija o stanju životne sredine u našoj opštini sa programom mjera.

Donešena je Odluke o uspostavljanju saradnje između opštine Gacko i opštine Zvečan na Kosovu i Metohiji. Načelnik opštine će potpisati akt kojim će se bliže definisati oblici saradnje između ove dvije opštine.

Za sekretara SO-e Gacko imenovan je Dragan Jegdić, diplomirani pravnik.

Imenovani su i načelnici odjeljenja. Načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Gacko je Dragan Papović, diplomirani ekonomista.

Načelnik odjeljenja za opštu upravu opštine Gacko je Ranko Marković, diplomirani pravnik.

Načelnik odjeljenja za  prostorno planiranje i Civilnu zaštitu opštine Gacko je Aleksa Zelenović, diplomirani inženjer građevinarstva, a za načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove opštine Gacko imenovana je Dragica Jovović, diplomirani ekonomista.

Odbornik Radomir Radmilović, razriješen je dužnosti predsjednika Komisije za izbor i imenovanje, kao i dužnosti predsjednika Savjeta za kulturu.

Za predsjednika Savjeta za kulturu imenovana je Vera Govedarica, a za člana savjeta Mirjana Mastilović.

Za predsjednika Komisije za izbor i imenovanje, imenovana je Mirjana Mastilović, a zamjenik predsjednika je Miroslav Vuković.

Imenovana je opštinska komisija  za popis stanovništava, domaćinstava i stanova u BiH  2013. godine u sastavu: predsjednik Zora Bjelogrlić i članovi: Enis Tanović, Đuro Verić i Dušan Perišić.

Na prijedlog Komisije za nagrade i priznanja skupština je donijela odluku da se Povelje opštine Gacko dodijele Proti Radi Zelenoviću i Crkvenoj opštini Avtovac.

Plakete Svete Trojice biće dodijeljene Mljekari Pađeni, Sanji Starović, KUD “Zelengora”, selu Samobor, bračnom paru Maji i Draganu Šupiću i  Miroslavu Vukoviću.

Skupština je obaviještena da je Nemanja Žerajić proglašen za đaka generacije SŠC „Pero Slijepčević“ Gacko, a Vladan Grgur za đaka generacije OŠ „Sveti Sava“ Gacko.

Riješeno je šest predmeta imovinsko-pravnih odnosa.

Odborničkih pitanja nije bilo.

Podijelite vijest