Održana Peta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Danas je u sali skupštine opštine Gacko održana Peta redovna sjednica Skupštine opštine.

Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Koste Milićevića, načelnika opštine Milana Radmilovića, zamjenika načelnika opštine, Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Zorice Supić, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, službenika za odnose sa javnošću i predstavnika Radio Gacka.

Na sjednici je razmatrano 17 tačaka dnevnog reda, a prisustvovalo je 18 odbornika.    

Na samom početku usvojen je Zapisnik sa Četvrte redovne sjednice SO-e Gacko, održane 28. februara.

Izvještaj o provedenim izborima za Savjet mjesnih zajednica  i prijedlog zaključka usvojeni su jednoglasno. Zaključak je da se kancelarije mjesnih zajednica Gacko i Avtovac opreme i otvore do 1. jula,  a ostale mjesne zajednice da koriste te kancelarije dok se njihove ne otvore, na način kako gravitiraju pomenutim mjesnim zajednicama.

Jednoglasno i bez diskusije usvojen je nacrt Statuta opštine Gacko.

Donesena je Odluka o usvajanju Prostornog plana opštine Gacko 2014-2034. godina. Prostorni plan sadrži tekstualni i grafički dio, a odnosi se na područje teritorije opštine Gacko u površini od 728,36 km2.

Predstavnici nosioca izrade plana „Urbis centar“ Banja Luka prezentovali su izmjene plana, a  u ime predlagača pojašnjenja je dao načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Aleksa Zelenović.

Usvojen je i  Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana “Lazarići 1” kao dijela RP “Lazarići”.

Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Gacko za 2016. i Program rada sa finansijskim planom za 2017. godinu većinski je usvojen.

Podnesene su i dvije inicijative i to: rješavanje problema zbrinjavanja starih lica bez porodičnog staranja i unaprijeđenje pronatalitetne politike Opštine Gacko. Donesen je zaključak da se formira radna grupa u saradnji sa Centrom za socijalni rad i da da prijedloge ovih inicijativa.

Većinski su usvojeni izvještaj o radu Javnih ustanova “Informativno-kulturni centar“, „Kulturno-spotrski centar“, Turističke organizacije i Narodne biblioteke opštine Gacko.  Data je i saglasnost na Program rada pomenutuh javnih ustanova sa finansijskim planom za 2017. godinu.

Donesena  je Odluka o visini boravišne takse na području opštine Gacko koja  iznosi 1 KM po svakom ostvarenom noćenju.

Prijedlog Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Gacko nije dobio potrebnu većinu.

Usvojen je izvještaj o utrošku sredstava na osnovu plana po osnovu naknada od požara za 2016. godinu Teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko.

Dejan Bjeloglav je razriješen dužnosti člana  Upravnog odbora Javne ustanove “Kulturno-sportski centar” Gacko, zbog sukoba interesa.

Za  trećeg člana Odbora za žalbe opštine Gacko imenovana je Radmila Grahovac, diplomirani pravnik, sa položenim stručnim ispitom za rad u državnim organima i radnim iskustvom od 38 godina.

Riješen  je jedan predmet imovinsko-pravnih odnosa,  a odborničkih  pitanja, u pismenoj formi, nije bilo.

 

 

 

Podijelite vijest