Održana osma redovna sjednica SO-e Gacko

Osmu redovnu sjednicu SO-e Gacko, koja je održana danas, 30. decembra, otvorio je predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara SO-e Dragana Jegdića, načelnika opštine Gacko, Milana Radmilovića, zamjenika načelnika opštine Gacko, Radoice Antunovića, internog revizora u opštini Gacko, Nade Zelenović, šefa računovodstva, Rade Starović, načelnika za Opštu upravu Ranka Markovića, načelnika za  prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Alekse Zelenovića, službenika za odnose sa javnošću i predstavnika Radio Gacka i ITC Trebinje.

Nakon što je predloženi dnevni red usvojen, uvodne napone na prvu tačku dnevnog reda, koja se odnosila na Prijedlog Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2013. godinu, dao je načelnik opštine Gacko, Milan Radmilović. Načelnik opštine podsjeto je javnost i odbornike, da je na prethodno održanoj sjednici skupština SO-e Gacko usvojila Nacrt Rebalansa budžeta Opštine Gacko.

Postupak pripreme i donošenja Rebalansa budžeta proveden je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu RS, a Ministarstvo finansija je dalo saglasnost sa predloženim Prijedlogom Rebalansa budžeta opštine Gacko. Prijedlogom rebalansa budžeta Opštine Gacko za 2013. godinu planirani u ukupni prihodi od 11.361.509,00 KM, što je manje za 319.873,00 u odnosu na budžet opštine Gacko za 2013. godinu.

Najznačajniji su prihodi od poreza koji su Budžetom za 2013. godinu planirani u iznosu od 3.872.000,00 KM, a ostvareni za 9 mjeseci u iznosu od 2.779.798,00 KM. Od neporeskih prihoda, najznačajniji su oni za naknade za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, a Prijedlogom rebalansa budžeta planirani su u iznosu od 5.212.596,00 KM. Bez diskusije odbornika, Prijedlogom Rebalansa budžeta kao i Odluka o izvršenju Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2013. godinu, usvojeni su skupštinskom većinom.

Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa za korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2013. godinu, usvojen je sa 13 odborničkih glasova. Po ovom Programu, veliki dio sradstava je utrošen za izgradnju primarnih infrastrukturnih objekata, vodovod, kanalizacija lokalni i seoski putevi itd., u iznosu od 2.063.715,00 KM.

Skupštinskom većinom usvojen je i Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Budžeta opštine Gacko za period 01.01. do 31.03.2014. godine. Ostvareni prihodi, kao i njihova raspodjela izvršena po utvrđenim namjenama u ovom periodu, sastavni su dio Budžeta opštine Gacko za 2014. godinu.

Na današnjoj skupštini, usvojen je i Program rada Skupštine opštine Gacko za 2014. Godinu, kojim je planirano šest redovnih zasjedanja. Ovim programom se utvrđuju poslovi i zadaci SO-e, njihov osnovni sadržaj, način izvršavanja kao i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.

Podijelite vijest