Održana Osma redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Osma redovna sjednica Skupštine opštine Gacko održana je juče (četvrtak), 30. novembra, sa početkom u 10 časova.

Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Koste Milićevića, zamjenika načelnika opštine Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Zorice Supić, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, službenika za odnose sa javnošću i predstavnika Radio Gacka.

Usvojen je Zapisnik sa Sedme redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 27.09.2017. godine.

Sa 10 glasova ZA i 8 protiv, nakon diskusije, usvojen je Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine opštine Gacko, sa amandmanima da načelnik opštine donosi odluku o dodjeli finansijskih sredstava za sportske kolektive i pojedince, a ne skupština, te da diskusija odbornika traje 10 minuta po jednoj tački, a ne 5 kao što je to bilo u Prijedlogu.

Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Gacko za period 01.01. do 30.09.2017. godine usvojen je sa 10 glasova ZA i 8 protiv. Obrazloženje izvještaja dao je načelnik odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragan Papović.

Budžetom opštine Gacko za 2017. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 9.706.800,00 KM. Ostvareni ukupni prihodi za period januar – septembar 2017. godine iznose 7.736.839,00 KM ili 79,71 % u odnosu na planirane prihode na godišnjem nivou.

Poreski prihodi budžetom opštine za 2017. godine planirani u iznosu 4.183.300,00 za period januar-septembar, a ostvareni su u iznosu od 3.245.178,00 KM ili 77,57% u poređenju sa planiranim prihodima na godišnjem nivou.

Neporeski prihodi su planirani u iznosu od 5.354.500,00 KM a ostvareni su su u iznosu od 4.359.589,00 KM. Budžetski rashodi planom budžeta za 2017. godinu iznose 7.944.688, 00 KM a za period januar-septembar izvršeni su u iznosu od 6.298.625,00 KM.

Na skupštini je usvojen i Nacrt Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2017. godinu kao i Nacrt budžeta za 2018. godinu, koji su dati u dalju proceduru na Javnu raspravu koja je održana danas u 10 časova u sali SO.

Budžetom opštine Gacko za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.812.800,00 KM, a okvir rebalansa budžeta opštine Gacko za 2017. iznosi 13.337.847,00 KM. Prihodi su planirani u iznosu od 10.159.309,00 KM, odnosno 4,66 % više u odnosu na plan budžeta za tekuću godinu.

Nacrtom rebalansa budžeta za 2017. planirani su poreski prihodi u iznosu od 4.232.879,00 KM ili 1,19 % više od planiranih budžetom za 2017. Neporeski prihodi iznose 5.746.330,00KM što je više od plana Budžeta za 2017. godinu, a najznačajniji su prihodi od naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije. Nakon diskusije odbornika, i ova tačka dnevnog reda usvojena je sa 10 glasova ZA i 8 protiv.

Sa 10 glasova ZA i 7 protiv (jedan odbornik odsutan), usvojen je i Nacrt Budžeta opštine Gacko za 2018. godinu, koji je planiran u iznosu od 12.199.792,00 KM. Ukupno planirana budžetska sredstva Nacrtom budžeta za 2018. godinu u ovom iznosu raspoređena su prema namjeni krajnjim korisnicima, te uravnoteženi sa ukupnim rashodima i izdacima.

Odbornici su jednoglasno usvojili prijedlog Odluke o kriterijumima i postupku za dodjelu i prestanak statusa Udruženja od opšteg interesa za opštinu Gacko. Ovom odlukom uređuje se postupak za dodjelu i prestanak statusa ovih udruženja, određuju se kriterijumi za utvrđivanje statusa, kao i sufinansiranje od strane Opštine.

Jednoglasno je usvojen i Plan utroška sredstava po osnovu naknada od požara za 2018. godinu. Izvjestilac po ovoj tački bio je komandir vatrogasne jedinice, Nebojša Avdalović. Prema njegovim riječima, planirana sredstva po osnovu naknade za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara u iznosu od 35.000,00 KM usmjerila bi se na izbor lokacije, izradi projektne dokumentacije i izgradnju vatrogasnog doma za potrebe TVJ Gacko. Avdalović je istakao da je neophodna izgradnja vatrogasnog doma, kako bi se trajno riješio problem smještaja opreme i pripadnika vatrogasne jedinice.

Prijedlog Programa razvoja sporta opštine Gacko za period 2018-2022. godinu usvojen je jednoglasno. Uvodna izlaganja dao je Željko Popović, viši stručni saradnik za sport, omladinu, porodicu i nevladin sektor. U Opštini Gacko je registrovano 17 sportskih organizacija, a nosioci razvoja sporta i učesnici u sistemu organizacije sporta su Opština i mjesne zajednice, sportske organizacije registrovane kao udruženja, javne ustanove iz oblasti sporta, vrtići i osnovne i srednje škole, kao i pravni subjekti koji su korisnici objekata u javnoj svojini.

Podsjećamo, materijal sa skupštinskih zasjedanja možete pronaći na našem sajtu, u kartici Opštinska uprava – Skupština opštine.

Podijelite vijest