Održana Konstitutivna sjednica, potpisane Svečane izjave načelnika i novoizabranih odbornika

Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Gacko održana je danas sa početkom u 10 časova, u prostorijama kino – sale u Gacku.

Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Gacko iz starog saziva, Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića.

Nakon toga je izabrano Radno predsjedništva Konstitutivne sjednice Skupštine opštine Gacko, u koje su imenovani Rajko Papović – predsjedavajući i članovi: Miroslav Lojović i Savo Starović, koji su preuzeli dalje predsjedavanje skupštinom.

Na prijedlog skupštinske većine, tačka broj 13. Izbor i imenovanje zamjenika načelnika opštine Gacko povučena je sa Dnevnog reda, tako da je na sjednici razmatrano 28 tačaka. Sjednici je prisustvovalo 18 odbornika, dok je odborniku Hristini Janjić Zirojević dobijanje sertifikata u proceduri.

Jednoglasno je donesena Odluka o prestanku mandata odbornika starog saziva Skupštine opštine Gacko u periodu 2016-2020, kao i Odluka o proglašavanju mandata odbornika novog saziva Skupštine opštine Gacko u periodu 2020-2024. Nakon toga je uslijedilo davanje i potpisivanje Svečane izjave načelnika i novoizabranih odbornika.

Imenovana je skupštinska većina koju čini 11 odbornika iz redova SNSD, SPS, DNS, DEMOS i Prve SDS.

Sa 18 glasova za izbrana je Komisija za imenovanje predsjednika, zamjenika i članova Komisije za izbor i imenovanje i komisije za izbor tajnim glasanjem predsjednika, potpredsjednika SO-e i zamjenika načelnika opštine.

Nakon čina tajnog glasanja, na današnjoj svečanoj sjednici, za predsjednika Skupštine opštine Gacko imenovan je Rajko Papović. Za potpredsjednika SO Gacko u neprofesionalnom mandatu, sa 17 glasova “za” imenovan je Vasilije Lažetić.

Za vršioca dužnosti sekretara SO-e Gacko, sa 16 glasova podrške imenovan je Dragan Jegdić, koji je ovu dužnost vršio i u prethodnom periodu.

Na današnjoj sjednici imenovani su i vršioci dužnosti načelnika opštinskih odjeljenja.

Za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti imenovan je dipl. ekonomista, Milivoje Boljanović. Za v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu, većinom glasova imenovana je dipl. ekonomista, Dragana Davidović. Za v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu imenovana je dipl. inž. ahitekture, Unković Darka.

Za v.d. načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove imenovana je dipl. ekonomista, Jovović Dragica. Grgur Aleksije, master književnosti, imenovan je za v.d. načelnika Službe za zajedničke poslove, dok je diplomirani ekonomista, Topalović Saša, imenovan za v.d. načelnika Stručne službe.

Imenovana je Komisija za primopredaju dužnosti funkcionera i rukovodilaca u Opštinskoj upravi opštine Gacko.

Na kraju današnje Konstitutivne sjednice, donesena je Odluka o privremenom finansiranju za period od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine.

Podijelite vijest