Održana javna rasprava o izmjenama i dopunama Statuta opštine Gacko

Danas je u sali SO-e održana javna rasprava o Nacrtu Statuta, o izmjenama i dopunama Statuta opštine Gacko.  Javnu raspravu je provela Komisija za statutarna pitanja Poslovnika i propisa SO-e, a učesnika u raspravi nije bilo.

Prema riječima presjednika Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta, Sniše Boljanovića i sekretara SO-e, Dragana Jegdića, radi se o usklađivanju Statuta sa izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Podsjećamo da je utvrđeni Nacrt izmjena i dopuna Statuta opštine Gacko, bez rasprave usvojen na devetoj redovnoj sjednici SO-e, 01. aprila tekuće godine.

Podijelite vijest