Održana Dvanaesta redovna sjednica SO Gacko

Dvanaesta redovna sjednica  Skupštine  opštine  Gacko održana je u petak 07. juna, u sali SO-e Gacko.

Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Koste Milićevića, načelnika opštine Milana Radmilovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i CZ Alekse Zelenovića, načelnika odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, službenika za odnose sa javnošću i predstavnika Radio Gacka.

Na početku zasjedanja usvojen je zapisnik sa Jedanaeste redovne sjednice održane 25. aprila ove godine.

Nakon kraćih primjedbi, diskusije odbornika opozicije i pojašnjenja načelnika opštine Milana Radmilovića, sa 10 glasova “za” i 9 protiv prihvaćen je Izvještaj o radu načelnika opštine i Opštinske uprave Gacko za 2017. godinu. U izvještaju je predstavljen način, uslovi, obimnost, složenost i sadržaj obavljenih poslova Načelnika opštine i Opštinske uprave, ali i niz problema koji prate rad, kao i uticaj faktora koji otežavaju i uslovljavaju rad i značajno utiču na efikasnost.

Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Gacko za 2017. godinu prihvaćen je sa 10 glasova “za” i 9 protiv. Načelnik odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragan Papović rekao je da su ukupna budžetska sredstva za 2017. iznosila 12.842.392,00 KM, budžetski izdaci 11.078.338,00 KM. Budžetska rezerva iznosila je 218.580,00 KM a razlika budžetskih sredstava i izdataka 1.764.054,00 KM. 

Odbornici opozicije bili su uzdržani na Izvještaj o utrošku sredstava po osnovu naknada od požara za 2017. godinu. Bez diskusije, izvještaj je prihvaćen sa 10 glasova “za” i 9 uzdržanih. 

Skoro bez diskusija, većinom glasova prihvaćeni su i Izvještaj o utrošku sredstava za 2017. godinu sa računa posebnih namjena za vode, Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume za 2017. godinu kao i Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina za 2017. godinu.

I Izvještaj o realizaciji kapitalnih ulaganja do 31.12. 2017. godine, usvojen je sa 10 glasova “za” i 9 protiv. O realizaciji kapitalnih ulaganja  koja su tabelarno predstavljena u materijalima, pojašnjenja je dao načelnik odjeljenja za prostorno planiranje i CZ, Aleksa Zelenović. Zelenović se kratko osvrnuo na izgradnju centralnog spomenika gdje su radovi na okolnom uređenju u toku, potom na elaborate o kvalitetu pitke vode i programe sanitarne zaštite koji kada je u pitanju Pridvoričko vrelo, što predstavlja obavezne pripremne radnje pred realizaciju protekta Dogradnja vodovodnog sistema u opštini Gacko.

Na sjednici je sa 10 glasova “za” i 9 protiv usvojen i Plan kapitalnih ulaganja za 2018. godinu. Na pitanja odbornika opozicije odgovarao je načelnik Radmilović, koji je, između ostalih, stavio akcenat na nekoliko važnijih kapitalnih ulaganja – uređenje užeg centra grada, izgradnja sportske dvorane te dogradnja vodovodnog sistema u našoj opštini.

Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko za 2017. prihvaćen je većinom glasova. Na prijedlog predsjednika Odbora za zdravstvo i odbornika SNSD, Siniše Šukovića, koji je jednoglasno usvojen, drugi dio ove tačke koji se odnosio na Program rada sa finansijskim planom za 2018. godinu, pomjeren je za naredno skupštinsko zasjedanje. 

Odbornici su jednoglasno usvojili Izvještaj o stanju u oblasti kulture u opštini Gacko. Izvjestilac po ovoj tački bila je član Odbora za kulturu, Jelena Glogovac Savić.

Prijedlog Programa namjenskog utroška sredstava posebnih vodnih naknada za 2018. godinu usvojen je sa 10 glasova “za” i 8 uzdržanih, dok je prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Pridvorica jednoglasno usvojen.

Razrješenje člana Savjeta za sport, na prijedlog kluba odbornika SNSD nije podržala Komisija za izbor i imenovanje, pa se Skupština nije mogla izjasniti po pitanju ove tačke. Potom su odbornici SNSD i DNS napustili dalje zasjedanje.

Odborničkih pitanja na Dvanaestoj redovnoj sjednici SO Gacko nije bilo.

 

Podijelite vijest