Održana dvadesetšesta redovna sjednica SO-e Gacko

grbb

Dvadesetšestu redovnu sjednicu SO-e Gacko, koja je održana 17.09.2011. godine, otvorio je predsjednik SO-e Luka Aćimović, u prisustvu načelnika opštine Milana Radmilovića,  zamjenika načelnika Radoice Antunovića, načelnik odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, sekretara Dragana Jegdića, službenika za odnose sa javnošću i predstavnika CRI-a, OSCE-a i Radio Gacka.

Na skupštini se našlo 12 tačaka dnevnog reda.

Uvodne napomene za prijedlog Odluke o vodovodu i kanalizaciji, dao je direktor Javnog preduzeća “Vodovod” A.D. Gacko, Goran Lučić, ističući da je cilj ove odluke da se riješe problemi naplate vode, sa posebnim naglaskom na “divlje” priključke, koji se ne mogu tolerisati, i dodao da je Odluka urađena u zakonskim okvirima. Ovom Odlukom određuju se uslovi snabdijevanja opštine Gacko vodom za piće odgovarajućeg kvaliteta, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, kao i utvrđivanje higijensko – tehničkih i drugih mjera za izgradnju, korištenje i održavanje vodovodnih i kanalizacionih objekata i postrojenja. Nakon duže diskusije, tačka koja je privukla najviše pažnje odbornika, usvojena je sa 19 glasova za.

Usvojen je i prijedlog odluke o rekonstrukciji vodovodne i izgradnji kanalizacione mreže u naselju Avtovac.

Izvještaj odbora za praćenje namjenskog korištenja kredita SO-e Gacko, u periodu od 16.09.2011 – 30.06.2012. godine jednoglasno je prihvaćen. Kako se navodi u izvještaju, osnovni cilj namjenskog korištenja kredita je izgradnja alternativnih privrednih kapaciteta povoljnim kreditnim sredstvima, i stvaranje uslova za nova radna mjesta ili samozapošljavanje. Kreditna sredstva je dobilo 29 korisnika u iznosu od 567.000,00 KM. Po ovom projektu, sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, skinuto je 31 lice. Odobreno, a ne plasirano je 5 zahtjeva u iznosu od 80.000,00 KM.

Informacija o radu za prvih 6 mjeseci 2012. godine, sa uporednim pokazateljima za 2011. godinu, Policijske stanice Gacko, kao i Informacija o bezbjednosti saobraćaja na putevima na području opštine Gacko u 2011. godini i prvoj polovini 2012. godine Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gacko, jednoglasno su prihvaćene.

Na osnovu iznesenih uporednih pokazatelja, ostvarenih rezultata rada, osjećaja subjektivne i objektivne bezbjednosti, iskazanih od strane građana i tenutne složene socijalne situacije, stanja bezbjednosti, na području opštine Gacko, može se ocijeniti kao zadovoljavajuće.

Stanje bezbjednosti saobraćaja u prvih 6 mjeseci 2012. godine u odnosu na isti period 2011. godine možemo ocijeniti kao zadovoljavajuće – ističe se u Informaciji.

Da je rad Dječijeg vrtića ponos našeg grada, složili su se svi  odbornici, ističući da je to jedna od najsvjetlijih tačaka u našoj opštini koja ima kontinuirano dobar izvještaj i podjednako kvalitetan rad.

Informacija o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja u opštini Gacko u školskoj 2011/12. godini sa Prijedlogom mjera, OŠ “Sveti Sava” Gacko, nije prihvaćena.

Odbornici su jednoglasno usvojili i Informaciju o stanju u oblasti srednjeg obrazovanja u opštini Gacko u školskoj 2011/12. godini, SŠC “Pero Slijepčević” Gacko.

Na dnevnom redu se našla i Informacija o stanju u oblasti javnog prevoza u opštini Gacko, A.D.”Jugoprevoz” Gacko, koja je jednoglasno usvojena. Odbornici su zadovoljni dosadašnjim radom ovog preduzeća, koje (osim lokalnih) i dalje obavlja prevoz putnika na republičkim redovima vožnje: Gacko-Nevesinje, Gacko-Trebinje i Trebinje-Bijeljina. Međunarodni redovi vožnje su: Nevesinje-Beograd, Trebinje-Zrenjanin, Nevesinje-Podgorica, Gacko-Podgorica i Gacko-Nikšić. Odbornici su pohvalili izvještaj istaknuvši sažetost i jasnost istog, i ukazali na potrebu uvođenja linije na relaciji Avtovac-Lipnik.

Donešena je Odluka o poništavanju javnog konkursa za izbor iimenovanje direktora Narodne biblioteke Gacko. Potom je na prijedlog Kluba odbornika SDS-a razriješen VD direktro Narodne biblioteke Gacko Dušan Milinković, a za VD direktora imenovana je Milica Lažetić, professor engleskog jezika i književnosti.

Riješena su dospjela imovinsko pravna pitanja.

Značajno je napomenuti da je, kao i na prethodnim sjednicama, vladao vrlo korektan odnos između odbornika.

Podijelite vijest