Održana Dvadeset treća redovna sjednica SO-e Gacko

U sali Skupštine opštine Gacko juče je održana je dvadeset treća redovna sjednica.

Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Koste Milićevića, načelnika opštine Milana Radmilovića, zamjenika načelnika opštine Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Ranka Markovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, službenika za odnose sa javnošću, predstavnika Radio Gacka.

Na sjednici je razmatrano 12 tačaka dnevnog reda.

Na početku zasjedanja, usvojen je zapisnik sa Dvadeset druge redovne sjednice koja je održana 30. decembra 2015. godine.

Nakon usvajnja Prijedloga Budžeta opštine Gacko za 2016. godinu, sa 12 glasova ZA, 1 protiv i 4 uzdržana , donesena je i Odluka njegovog izvršenja, u iznosu od 9.736.660,00 KM, što je manje za oko 4% u odnosu na prošlu godinu.

Sa 16 glasova ZA, prihvaćen je Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju opštine Gacko u iznosu od 4 miliona maraka, za kreditiranje projekata kapitalnih investicija iz oblasti građenja objekata i infrastrukture, a koji se između ostalog odnose na uređenje Trga Save Vladislavića, užeg centra opštine, ulica i parkinga. Preciznije, kreditna sredstva biće usmjerena na:

• Izgradnju sportske dvorane…………………………………………….1.000.000,00 KM
• Izgradnju trotoara uz magistralni put M20…………………………..280.000,00 KM
• Izgradnju ulice Srpskih ratnika (Milutinovića naselje)……….. 550.000,00 KM
• Izgradnja i rekonstrukcija ulice Alekse Jakšića……………………170.000,00 KM
• Izgradnju parkinga u ulici Vidovdanska (80 parking mjesta)………. 60.000,00 KM
• Rekonstrukciju ulice Mitropolita Perta Zimonjića………………… 160.000,00 KM
• Rekonstrukciju ulice Milorada Popovića……………………………..260.000,00 KM
• Uređenje Trga Sava Vladislavić i užeg centra……………………….520.000,00 KM
• Izgradnju i rekonstrukcija lokalnih puteva u MZ (Brljevo, Avtovac, Vrba, Stepen, Nadinić i Fojnica)…………………………………………………………………….. 850.000,00 KM
• Rekonstrukciju osnovne škole „Sveti Sava“ u Gacku, područne škole u Avtovcu i srednjoškolskog centra „Pero Slijepčević“…………………………….150.000,00 KM.

Skupštinskom većinom usvojeni su Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Gacko po zonama (6 zona i ostalo građevinsko zemljište) za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2016. godini i Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Gacko u 2016. godini. Ovom Odlukom utvrđena je stopa za oporezivanje nepokretnosti koje se nalaze na području opštine Gacko za 2016. god. u visini od 0,20%, dok poreska stopa za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost iznosi 0,10%.

Kada je u pitanju Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu, koji je usvojen skupštinskom većinom, planirana su sredstva u iznosu od 352.053,04 KM. Po usvajanju ovog programa, Načelnik opštine zaključiće ugovor sa JP „Komus“ o provođenju pomenutog Programa i daljim međusobnim obavezama.

Sa 15 glasova ZA, prihvaćen je i Prijedlog Programa korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2016. godini. Prema riječima načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, prema planu JP „Šume Republike Srpske“ – ŠG „Gacko“, ove godine data sredsta iznose 140.318,00 KM, a biće utrošena za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture u ruralnim područjima opštine.

Pored ovoga, skupština je usvojila i Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina za 2016. godinu.
Riješena su dva pitanja imovinsko-pravnih odnosa, a odborničkih pitanja nije bilo.

Podijelite vijest