Održana Dvadeset prva redovna sjednica SO Gacko

Juče je održana Dvadeset prva redovna sjednica Skupštine opštine Gacko, na kojoj su, između ostalog usvojena dva važna dokumenta – Rebalans budžeta za 2019. godinu i Nacrt budžeta za 2020. godinu.

Dvadeset prvu redovnu sjednicu otvorio je predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu potpredsjednika Koste Milićevića, sekretara Dragana Jegdića, načelnika opštine Gacko Milana Radmilovića, zamjenika načelnika opštine Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Zorice Supić, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice jovović, službenika za odnose sa javnošću, Radio Gacka, RTRS, ATV i BN TV.

U predloženi dnevni red uvrštena je tačka na kojoj se raspravljalo o teškom finansijskom stanju JP “Vodovod” a.d. Gacko. Potom je usvojen Zapisnik sa Dvadesete redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 09.10.2019. godine.

Nakon kraće diskusije, sa 10 glasova “za” usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu. Prema riječima načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, a kako i stoji u dokumentu Programa, sredstva za ovu namjenu u iznosu od 330 hiljada maraka u prethodnoj godini utrošena su na čišćenje, održavanje, opremanje i uređenje javnih površina, odvođenje atmosferskih voda, nabavku komunalne opreme i dekoraciju užeg gradskog područja.

Većinom glasova na jučerašnjem zasjedanju usvojen je Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa korišćenja sredstava koncesione naknade za korišćenje elektroenergentskih objekata ostvarenih po osnovu Zakona o koncesijama za 2019. godinu. U uvodnom obrazloženju, načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović je rekao da je planom budžeta za 2019. godinu koncesiona naknada bila planirana u iznosu od 4.750.000 KM. Međutim, prijedlogom Rebalansa budžeta za 2019. godinu ova sredstva su planirana u iznosu 5.000.000 KM ili 250.000 KM više u odnosu na prvobitni plan budžeta. Planirana je na osnovu izvršenja za proteklih devet mjeseci i procjene ostvarenja do kraja tekuće godine. Izvršenje iste za devet mjeseci iznosi 3.887.416 KM, pa je realno očekivati realizaciju na nivou iznosa planiranog Prijedlogom rebalansa budžeta za 2019. godinu. Sredstva od povrata plasiranih kredita Prijedlogom rebalansa budžeta za 2019. godinu planirana su u iznosu od 120.000 KM.

Zamjerka odbornika opozicije uglavnom se odnosila na to da sredstva od koncesione naknade nisu utrošena u razvojne projekte.

Na pitanje odbornika opozicije o kreditnoj zaduženosti, načelnik opšine Milan Radmilović pojasnio je da je opština sa kreditnim zaduženjem počela 2011. godine, te da je u toku otplata dva kredita. Veće kreditno zaduženje od 3 miliona maraka isplaćeno je ove godine. Kredit u iznosu od 2,5 miliona kojim se finansira Projekat dogradnje vodovodnog sistema u našoj opštini, podignut je na period od sedam godina.

Sa 10 glasova “za” i 8 “protiv” usvojen je i Prijedlog Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2019. godinu. Načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papovića je rekao da je do povećanja došlo na stavki poreskih prihoda, koji iznose 4.785.000 KM. Ukupna sredstva planirana Prijedlogom rebalansa budžeta opštine Gacko za 2019. godinu iznose 13.115.090,00 KM. Kako je istakao, ovim Prijedlogom ispoštovane su sve preporuke Ministarstva finansija RS.

Na prijedlog Kabineta načelnika juče su usvojena tri amandmana. Prvi se odnosio da se u Rebalansu budžeta za 2019. godinu grant JP “Vodovod” od 100 hiljada poveća za 70 hiljada, odakle bi bile isplaćene otpremnine za osam radnika tog preduzeća. Na isti način bi se riješile otpremnine i za radnike JP “Komus”.

Sa 10 glasova “za” i 8 “protiv” usvojen je i Nacrt Budžeta opštine Gacko za 2020. godinu, koji iznosi 11.954.000 KM. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 10.547.000 KM, što je za 4,38% više u odnosu na budžet iz prethodne godine. Odbornici opozicije tokom diskusije istakli su da je i ovaj budžet, prema njihovom viđenju, socijalno potrošački, bez “investiranja i otvaranja novih radnih mjesta”.

Tokom sjednice odbornicima i medijima obratili su se predstavnici sindikata i štrajkačkog odbora JP “Vodovod”. Podsjetili su da su stupili u štrajk 19. novembra, te da njihovi zahtjevi nakon sastanka sa rukovodstvom opštine nisu ispoštovani. Usvojen je prijedlog zaključaka koji se odnose na obezbjeđenje sredstava za otpremnine osam radnika u iznosu od 70.000 KM. Potom je imenovana komisija koja će utvrditi presjek finansijskog stanja i donijeti mjere za prevazilaženje finansijskih problema a planirano je i da se u što kraćem roku održi Skupština akcionara javnih preduzeća i imenuje novo rukovodstvo preduzeća „Vodovod“ Gacko.

Na kraju zasjedanja riješeno je jedno pitanje imovinsko-pravnih odnosa. Odborničkih pitanja nije bilo.

Podijelite vijest