Održana Dvadeset peta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Juče je održana Dvadeset peta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko, koju je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu potpredsjednika Koste Milićevića, sekretara Dragana Jegdića, zamjenika načelnika opštine Gacko, Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Zorice Supić, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Alekse Zelenovića, službenika za odnose sa javnošću i predstavnika Radio Gacka.

Zbog epidemiološke situacije, uz sve mjere i preporuke i ova sjednica je održana u kino – sali Javne ustanove „Kulturno – sportski centar“ Gacko.

Na početku zasjedanja, zamjenik načelnika opštine Gacko, Radoica Antunović je u ime predlagača povukao sa dnevnog reda Izvještaj o radu JP „Komus“ A.D. Gacko za 2019. godinu.

Potom je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice, održane 04.06.2020. godine.

Zbog ranije greške u tabelarnom pregledu, na dnevnom redu ponovo se našao Plan kapitalnih ulaganja opštine Gacko. Naime, zamjenik načelnika opštine Gacko, Radoica Antunović, pojasnio je da asfaltiranje lokalnog puta u selu Kravarevo, umjesto iz kreditnih sredstava kako je to prethodno stajalo, će se finansirati iz budžeta opštine za 2020. godinu. Plan je usvojen je sa 10 glasova za, dok je 8 odbornika bilo protiv.

Plan utroška sredstava po osnovu naknada od voda za 2020. godinu usvojen je sa 10 glasova za i 8 uzdržanih. Prema riječima načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Alekse Zelenovića, planirana sredstva od posebnih vodnih naknada u 2020. godini iznose 100.000,00 KM. Ova sredstva će se trošiti za izgradnju vodoprivrednih objekata za zaštitu voda od zagađivanja (izgradnja-regulacija (dio radova) potoka Berotina (fekalna i oborinska kanalizacija) u iznosu od 90.000,00 KM), dok će 10.000,00 KM biti utrošeno na izradu tehničke dokumentacije za tri projekta. Rok za provođenje projekata iz ovoga Programa je 31. decembar 2020. godine.

Na jučerašnjem skupštinskom zasjedanju prihvaćena je i Informacija o utrošku sredstava za 2019. godinu sa računa posebnih namjena za vode. Prema riječima izvjestioca, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Alekse Zelenovića, sredstva prikupljena od posebnih vodnih naknada u iznosu od 110.000,00 KM Opština Gacko namjenski je utrošila za izgradnju fekalne kanalizacije – sekundarna mreža u Ulici Solunskih dobrovoljaca dionica „Ulična svjetiljka“ – „Komus“ i dionici „Komus“ – južno od M20 u dužini 300 m. Zelenović je rekao da će konačno odvođenje svih voda, kod svih kanala od Lazarića biće riješena izgradnjom primarnog gradskog kolektora, kanalizacije.

Kako stoji u dokumentu, a prema obrazloženju Zelenovića, preostala sredstva u iznosu od 10.000,00 KM nisu do sada utrošena, te se prenose u 2020. godinu. Informacija je usvojena sa 10 glasova za, pet protiv, dok su dva odbornika bila uzdržana.

Na dnevnom redu dvadeset petog zasjedanja našao se i Prijedlog programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2020. godinu. Prema riječima Zelenovića, Program obuhvata aktivnosti na pripremanju građevinskog zemljišta, izgradnja i pribavljanje objekata, izgradnja i pribavljanje vodovoda i kanalizacije i rekonstrukcija i investiciono održavanje objekta. Za uređenje gradskog građevinskog zemljišta ove godine će se uložiti 4.604.036,75 KM, a sve skladu sa budžetom i Programom kapitalnih ulaganja.

Odbornici opozicije zamjerili su što se većina stavki sadržanih u dokumentu ponavlja zadnjih godina, a kako su istakli, većina toga nije ni u početnoj fazi. Nakon diskusije, i ova tačka dnevnog reda usvojena je većinom glasova. Protiv je bilo osam odbornika.

Većinom glasova usvojen je Izvještaj o radu načelnika opštine i Opštinske uprave opštine Gacko za 2019. godinu. U uvodnom obrazloženju, zamjenik načelnika Radoica Antunović, istakao je da su u izradi izvještaja učestvovali svi načelnici odjeljenja, šefovi službi i kabinet načelnika. Ovaj dokument nisu podržali odbornici opozicije. Kako su tokom diskusije istakli, u dokumentu Izvještaja predstavljen je samo rad Opštinske uprave opštine Gacko, ali ne i načelnika. Za ovaj izvještaj glasalo je 10 odbornika, pet je bilo protiv, a dva uzdržana.

Deset odbornika podržalo je Informaciju o stanju u privredi i preduzetništvu opštine Gacko, dok je sedam odbornika bilo protiv.

Jednoglasno je prihvaćena Informacija o broju nezaposlenih lica u opštini Gacko prema kvalifikacionoj strukturi na dan podnošenja Informacije. U dokumentu stoji da se broj aktivnih tražilaca zaposlenja povećao u odnosu na isti period prošle godine (43 lica). Zaključno sa 31.05.2020. godine na evidenciji je bilo 758 lica koji aktivno traže posao, a od toga su 32 lica iz kategorije demobilisanih boraca. U informaciji takođe stoji da je za pet mjeseci ove godine zaposlenje našlo 48 lica. Najviše nezaposlennih na evidenciji Biroa Gacko po godinama starosti ima u kategoriji od 30 do 35 godina, a prednjače žene.

Sa 10 glasova za i 7 protiv usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu. Uvodne napomene dao je načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Aleksa Zelenović. Ovim programom u iznosu od 330.236,00 KM obuhvaćene su aktivnosti čišćenja javnih površina, održavanje i uređivanje javnih zelenih površina i odvođenje atmosferskih voda i drugih padavina sa javnih površina.

Posle duže diskusije, sa 10 glasova za i 7 protiv, usvojena je Informacija o stanju lokalnih puteva i ulica i drugih javnih objekata od značaja za opštinu Gacko za 2019. godinu. Informaciju je dostavilo Odjeljenje za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, a sadrži tabelarni prikaz dužine lokalnih puteva.

Diskusije nije bilo na Izvještaj o stanju kulture na području opštine Gacko za 2019. godinu, kao ni na izvještaje o radu Zemljoradničke zadruge opštine Gacko i Opštinske organizacije Crvenog krsta Gacko za 2019. godinu.

Bez diskusije je prihvaćena i Informacija o zdravstvenoj zaštiti stočnog fonda opštine Gacko za 2019. godinu.

Prijedlog zaključka odbornika SNSD, koji je uvršten u dnevni red, a kojim su uputili Preporuku načelniku opštine da se iz budžetske rezerve isplati pomoć od 500 maraka svim medicinskim i nemedicinskim radnicima koji su radili u Domu zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko u vrijeme pandemije KOVID, nije dobio podršku većine.

Međutim, jednoglasno je prihvaćen prijedlog kluba odbornika SDS u kojem stoji da načelnik opštine iz budžeta isplati 500 KM svim radnicima Doma zdravlja, ali i radnicima svih preduzeća i institucija čiji je osnivač SO Gacko, a koji su radili u otežanim uslovima tokom pandemije korona virusa.

Odborničkih pitanja nije bilo.

Podijelite vijest