Održana Dvadeset četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Juče je održana Dvadeset četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko, koju je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu potpredsjednika Koste Milićevića, sekretara Dragana Jegdića, zamjenika načelnika opštine Gacko, Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Zorice Supić, službenika za odnose sa javnošću i predstavnika Radio Gacka.

Zbog epidemiološke situacije, uz sve mjere i preporuke, sjednica je održana u kino – sali Javne ustanove „Kulturno – sportski centar“ Gacko.

Na početku zasijedanja zamjenik načelnika opštine Gacko, Radoica Antunović, informisao je javnost o aktivnostima Kriznog štaba u proteklih dva i po mjeseca.

Odbornici SO Gacko, Siniša Mandić i Desko Mastilović obavijestili su Skupštinu opštine da su prestali sa političkim djelovanjem u okviru Socijalističke partije i da dalji politički rad nastavljaju u Socijalističkoj partiji Srpske-SPS.

Sa dnevnog reda su povučene tri tačke i to jedna zbog dorade, a dvije zbog odsustva izvjestioca. Nakon usvojenog dnevnog reda od 20 tačaka prihvaćen je Zapisnik sa Dvadeset treće redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane 28.02.2020. godine.

Sa 11 glasova za i 7 protiv, usvojen je Program korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume za 2020. godinu. Prema riječima načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragana Papovića, planirana sredstva ovim programom u ukupnom iznosu od 140.341 KM biće utrošena za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture u ruralnim područjima opštine. Da se ovaj plan odnosi uglavnom na rekonstrukcije i sanacije pristupnog puta na istom lokalitetu, bez jasno definisane dionice koje su predmet sanacije, bila je jedna od zamjerki odbornika SPS, Deska Mastilovića.

Na dnevnom redu našao se i Plan kapitalnih ulaganja za period od 2020 – 2022. godine. Prema riječima zamjenika načelnika opštine Gacko, Radoice Antunovića, ovaj dokument sadrži kapitalne projekte od izuzetne važnosti za lokalnu zajednicu za period od tri godine, a koji je podložan promjenama. Ukupna sredstva za realizaciju koja su procijenjena u iznosu od 8.820.036,45 KM biće obezbijeđena iz budžeta opštine, kreditnih sredstava, grantova i ostalo. Izgradnja sportske dvorane, uređenje trga Save Vladislavića, dogradnja vodovodnog sistema Pridvorica – Gacko, asfaltiranje puteva u MZ Gacko, izgradnja Doma za zbrinjavanje starih lica, samo su neke od stavki koje su se našle u tabelarnom dijelu programa, koji će biti posebno objavljen i dostupan na našem sajtu. Uslijedila je diskusija odbornika opozicije. Jedna od primjedbi odbornika SNSD, Siniše Šukovića odnosila se na to da je Plan trebao biti povučen sa zasjedanja i usvojen kada i budžet. Nakon glasanja, Plan je podržalo 10 odbornika, dok je protiv bilo njih 8.

Bez diskusije, sa 11 glasova za i 7 uzdržanih, usvojeni su Prijedlog Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2020. godinu i Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratnog korisne površine stambenog i poslovnog prostora iz 2019. godine.

Sa 12 glasova za i 6 uzdržanih usvojen je Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja Opštine Gacko.

Sa 10 glasova za, 6 protiv i 2 uzdržana usvojen je i Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja Opštine Gacko u iznosu od 3.035.000,00 KM. Kreditno zaduženje usmjeriće se za kreditiranje projekata kapitalnih investicija iz oblasti građenja objekata i infrastrukture u našoj opštini.

Načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragan Papović, dao je obrazloženje Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2019. godinu.

Ukupna budžetska sredstva za period januar – decembar 2019. godine ostvarena su u iznosu 12.542.931,00 KM, od čega su budžetski prihodi ukupno 11.362.599,00 KM, primici od finansijske imovine 123.889,00 KM, primici od nefinansijske imovine 3.780,00 KM, ostali primici 363.354,00 KM, a raspodjela suficita iz prethodnog perioda ostvarena je u iznosu 689.309,00 KM. Rebalansom budžeta za 2019. planirana su sredstva u iznosu 13.115.090, 00 KM. Na bazi projektovanih budžetskih sredstava Rebalansom budžeta za 2019. godinu planirana je budžetska potrošnja u iznosu od 13.115.090,00 KM, te realizacija iste za proteklu godinu iznosi 12.253.944,00 KM. Izvještaj je usvojen sa 10 glasova za i 8 protiv.

Sa 10 glasova za i 8 protiv, usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata ostvarenih po osnovu Zakona o koncesijama za 2019. godinu. Prema riječima Papovića, planom budžeta i Programom korišćenja sredstava koncesiona naknada za korišćenje elektroenergetskih objekata planirana je u iznosu od 5.000.000 KM, a ostvarena je u iznosu od 5.246.559 KM. Razlog veće koncesije u odnosu na plan je veća proizvodnja električne energije i redovna naplativost ovih prihoda. Sredstva od povrata plasiranih kredita planirana su u iznosu od 120.000 KM a isti su ostvareni u iznosu od 123.889 KM. Kako stoji u dokumentu Programa, odnosno u Izvršenju o realizaciji, ova sredstva su namjenski utrošena za otplatu anuiteta po dugoročnom kreditu za kapitalne investicije u iznosu od 1.134.428 KM, izdatke  po osnovu poreza na dodatnu vrijednost sa kamatom (projekat dogradnje vodovodnog sistema – novi vodovod) u iznosu od 361.808 KM, za rekonstrukciju lokalnih puteva u mjesnim zajednicama te rekonstrukciju i asfaltiranje gradskih ulica u iznosu od 949.179 KM. Na izdatke za nabavku postrojenja i opreme, izdatke za zalihe materijala robe i sitnog inventara utrošeno je 16.436 KM, i ostale otplate (grantovi socijalna zaštita i materijalni troškovi) u iznosu od 2.908.597 KM.

Nakon pauze od pola sata, skupština je nastavila rad sa 13 odbornika, dok su ostali opravdali svoje odsustvo. Bez diskusije većinom glasova usvojene su sledeće tačke: Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume za 2019. godinu, Izvještaj o utrošku sredstava ostvarenih po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina za 2019. godinu, te Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava po osnovu naknada od požara za 2019. godinu.

Na isti način, većinom glasova usvojeni su i izvještaji javnih ustanova sa programima rada sa finansijskim planom za 2020. godinu – Javne ustanove Centar za socijalni rad Gacko, Javne ustanove Informativno kulturni centar Gacko, Javne ustanove Kulturno – sportski centar Gacko i Javne ustanove Turističke organizacije opštine Gacko.

Sa 10 glasova za, 2 protiv i jednim uzdržanim glasom, prihvaćena je Informacija o stanju u oblasti poljoprivredne djelatnosti sa Prijedlogom mjera za brži razvoj poljoprivredne proizvodnje. Papović je obavijestio odbornike i javnost da su u protekla dva dana iz budžeta opštine Gacko isplaćeni podsticaji za oko 300 gazdinstava u ukupnom iznosu od oko 140.000,00 KM, a prema inicijativi načelnika opštine, jednokratna pomoć će biti isplaćena i ostalim poljoprivrednim gazdinstvima koja nisu obuhvaćena ovim podsticajima, a čiji iznos će biti jasnije definisan nakon Rebalansa budžeta opštine.

Jednoglasno je usvojena Odluka o dodjela opštinskih priznanja. Povelja opštine Gacko Vasilj Grđić, dodjeljuje se JZU „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko, za poseban značaj i doprinos očuvanju zdravlja naših sugrađana, naročito za vrijeme virusa Covid-19 i FK „Mladost“ Gacko, za 50 jubilarnih godina postojanja i postignute sportske rezultate.

Za vrhunske rezultate u oblasti sporta – streljaštva i atletike, Plaketa Svete Trojice ove godine biće uručena mladim sportistima iz naše opštine, Ivanu Slijepčeviću i Igoru Zelenoviću.

Riješena su dva pitanja iz oblasti imovinsko – pravnih odnosa.

Postavljeno je jedno odborničko pitanje, nakon čega je završeno još jedno skupštinsko zasjedanje.

Podijelite vijest