Održana deseta redovna sjednica SO-e Gacko

Desetu redovnu sjednicu Skupštine opštine Gacko, koja je održana juče, otvorio je predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu načelnika opštine Milana Radmilovića,  zamjenika načelnika Radoice Antunovića, sekretara Dragana Jegdića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Ranka Markovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragana Papovića, načelnikaOdjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, službenika za odnose sa javnošću, Radio Gacka i predstavnika ITC Trebinje.

Na sjednici je razmatrano 20 tačaka dnevnog reda.

Na početku zasjedanja, usvojen je zapisnik sa devete sjednice, održane 01. aprila 2014. godine. Po pitanju druge tačke dnevnog reda koja se odnosila na Prijedlog Budžeta opštine Gacko za 2014. godinu, nakon uvodnog izlaganja načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragana Papovića, bez diskusije, sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV, i četiri uzdržana glasom, Prijedlog nije dobio odborničku većinu.

Odbornici su bez diskusije usvojili Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta opštine Gacko. Jednoglasno je usvojena i Informacija o radu Mjesnih zajednica na području opštine Gacko za 2013. godinu, kao i Izvještaj Komisije za vjerska pitanja za 2013. godinu.

Kao pohvalan, kompletan i objektivan, odbornici su jednoglasno usvojili Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Gacko za 2013. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2014. godinu. Direktor Centra, Ranko Mastilović, dao je uvodna obrazloženja, ali i odgovore na često postavljana pitanja koja su vezana sa socijalnu anamnezu i postojanja hraniteljskih porodica na području naše opštine. Prema njegovim riječima, u hraniteljsku porodicu u našoj opštini smješteno je 4 maloljetne djece. Takođe, Mastilović je istakao da je u protekla 2 mjeseca Centar izdao 126 socijlanih anamneza, od čega je 8 izdato na zahtjev organizacija.

Odborničkom većinom usvojeni su i Izvještaj o radu JU „Informativno-kulturni centar“ Gacko za 2013. godinu, Izvještaj o radu JU „Kulturno-sportski centar“ Gacko za 2013. godinu, Izvještaj o radu JU „Turistička organizacija“ opštine Gacko za 2013. godinu, Izvještaj o radu Narodne biblioteke Gacko za 2013. godinu, sa Programima rada za 2014. godinu.

Informacija o stanju zdravstvene zaštite stanovništa opštine Gacko za 2013. godinu, izazvala je najveću diskusiju odbornika. Pomenuta Informacija prihvaćena je jednoglasno, ali su odbornici bili saglasni sa činjenicom da je stanje u zdravstvu na području naše opštine na lošem nivou. Direktor doma zdravlja, Vera Govedarica, objasnila je da je Dom zdravlja i više nego opterećen kreditima i obavezama iz ranijeg perioda, a visina novca iz Fonda zdravstvenog osiguranja se umanjuje iz godine u godinu. Istakla je potrebu za što hitnijim rješenjem, od koga zavisi budućnost ove ustanove i njenih korisnika.

Na prijedlog odbornika SDS-a, Radomira Radmilovića, odbornici su jednoglasno usvojili Prijedlog zaključka da se Ugovor o finansiranju primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Gacko sa Fondom ZO, vrati na nivo iz 2009. godine, u iznosu od 1.359.900,00 KM. Ovaj Zaključak će se dostaviti Vladi RS, Resornom Ministarstvu i direktoru Fonda ZO.

Odbornici su jednoglasno usvojili i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene RP „Centar 1“, Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene RP „Kanal“ kao i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene RP „Rudnik  i Termoelektrana Gacko“.

Na sjednici je imenovan član upravnog odbora Narodne biblioteke kao i predsjednik i člana Opštinske izborne komisije. Usvojen je Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centra za socijalni rad Gacko, kao i Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta plana nosioca pripreme dokumenata prostornog uređenja za područje opštine Gacko.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Zaključka kojim se odbornici odriču dvije odborničke naknade zarad pomoći stanovništvu sa poplavljenih područja, te da se u saradnji sa Boračkim organizacijama opština Bijeljine, Doboj, Šamac i Šekovići, i njihovim Centrima za socijalni rad, dođe to broja, imena i adrese ugroženih porodica kojima je pomoć najpotrebnija. Odbornici su usvojili i Zaključak da se zabrani neovlašteno košenje i napasanje stoke na Gatačkom polju, zarad potreba poplavljenog stanovništva Semberije.

Predstavnici Crvenog Krsta i Civilne zaštite opštine Gacko, odbornicima i svim prisutnima na sjednici, dostavili su zapisnik i detaljne podatke o prikupljenim sredstvima poplavama ugroženom stanovništvu u opštinama Bijeljina, Doboj, Šamac, Šekovići kao i Obrenovcu.

Podijelite vijest