Održan sastanak Savjeta plana opštine Gacko

Savjet plana, formiran kao radno tijelo Skupštine opštine Gacko, danas je u prisustvu većine članova održao radni sastanak. Prema riječima načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Alekse Zelenovića, napravljen je osvrt na izvještajni period u toku 2018. godine, i predstavljeni planovi za tekuću 2019. godinu.

„Tokom 2018. godine održane su tri sjednice od osnivanja, na kojima je razmatrana problematika prostorno – planske dokumentacije koja je završena, koja je u izradi i koja se planira. Članovi Savjeta plana su detaljno upoznati sa stanjem prostorno – planske dokumentacije na nivou opštine Gacko. Plan je da se nastave aktivnosti na faznoj izradi UP „Gacko“ i UP „Avtovac“, kojim se predviđa po dinamici prednacrt plana do kraja marta mjeseca. Zatim, da se prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o pristupanju izradi, pripremi i usvajanju planskih akata, pristupi imenovanju Savjeta plana za RP „Centar 1“, odnosno da se postojeći Savjet plana proširi članovima Savjeta plana prema odredbi Zakona o prostornom uređenju“, kaže Zelenović.

Na sastanku je bilo riječi da se na Sajtu opštine Gacko aktiviraju i prikažu poslovne zone koje su već obrađene u planskim aktima, a odnose se na postojeće poslovne zone u okviru grada, a to je RP „Kanala“ sekcija A i sekcija B, RP „Lazarići 1“ kao i poslovne zone van urbanog područja, a odnose se na mjesta Avtovac, poljoprivredna zona Ponikve i druge, radi privlačenja i informisanja potencijalnih investitora.

Prema riječima Zelenovića, većina lokacija iz RP „Kanal“ sekcija A, su slobodne (od puta prema groblju do pravca Nestro pumpe), i tu postoje svi uslovi za izdavanje lokacija, uz obavezu potencijalnog investitora da započne radove u roku od godinu dana od dana kupovine lokacije, što će biti uslov u eventualnom kupoprodajnom ugovoru između opštine kao prodavca i potencijalnog kupca.

Na narednoj sjednici Skupštine opštine, u proceduru ulazi imenovanje proširenog Savjeta plana i raspisivanje Javnog oglasa za prodaju zemljišta površine 1.800 m2, koje se nalazi na lokaciji neposredno uz magistralni put, u okviru RP „Kanal“ sekcija A,
(na potezu raskrsnica za Burak – Nestro pumpa).

Podijelite vijest