Održan sastanak sa predstavnicima Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH

Načelnik opštine Gacko Milan Radmilović sa saradnicima, juče je u svom kabinetu održao prvi sastanak sa predstavnicima Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku su sagledavane mogućnosti za investiranje u opštini Gacko. Predložen je projekat izgradnje cementare, proizvodnje keramičkih proizvoda i građevinskih materijala na bazi pepela, kao i projekti koji se odnose na proizvodnju solarnih panela.
„Razgovarali smo i o mogućnosti iskorištenja poslovne zone na mjestu gdje je bila fabrika tekstila. Očekujemo da će neki projekti biti realizovani što će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta u našoj opštini“, rekao je Radmilović.

Prema riječima Gordana Milinića, direktora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, agencija intenzivira svoj rad u ovoj godini i dobili su veliku podršku od svih organa u BiH, od svih ambasada u Sarajevu i od naših ambasada u inostranstvu.

„Nastojimo da obezbijedimo nova radna mjesta i da dovedemo što više stranih investitora. Po planu Direkcije za ekonomsko planiranje mi u ovoj godini treba da ostvarimo investicije od 880 do 930 miliona maraka. Zato intenzivno radimo, pravimo bazu podataka projekata iz svih opština i tu ćemo uvrstiti i projekte iz vaše opštine koje ćemo nuditi stranim investitorima“, istakao je Milinić.

Agencija za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine je agencija koju je osnovalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a čiji je osnovni zadatak privlačenje i povećanje priliva stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu i podsticanje postojećih investitora u zemlji na dalja ulaganja i širenje poslovanja. Agencija radi na poboljšanju saradnje između privatnog i javnog sektora, predlaganju mjera za unapređenje okruženja za investiranje, a s tim i ekonomskog razvoja i predstavljanje Bosne i Hercegovine kao zemlje poželjne za strane investitore.

Podijelite vijest