Održan sastanak predstavnika UNICEF-a i Komisije za unapređenje socijalne zaštite i inkluzije u opštini Gacko

Predstavnik UNICEF-a za BiH, Lidija Pisker, protekle sedmice posjetila je dnevni centar „Rastimo zajedno“ u Gacku, gdje je upriličen sastanak sa predstavnicima komisije za unapređenje socijalne zaštite i inkulzije djece opštine Gacko i predstavnika udruženja roditelja i prijatelja djece sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“.

Sastanak se organizovao na inicijativu UNICEF-a, a u vezi sa realizacijom SPIS projekta – Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH.

Cilj sastanka je mapiranje postojećih servisa za djecu sa teškoćama u razvoju i invaliditetom, na osnovu kojih će UNICEF planirati svoje dalje aktivnosti nastavka projekta, u onim opštinama gdje ocijeni da je potrebno i gdje postoji najbolja saradnja lokalne zajednice i komisije.

Na sastanku su predstavljene potrebe naše opštine na osnovu prethodno urađene analize situacije potreba djece, i na osnovu akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece u opštini Gacko za 2013/2014. godinu. Naša komisija za unapređenje socijalne zaštite i inkulzije, u saradnji sa drugim akterima koji su realizovali SPIS projekat, delegirala je projekat vezan za rad logopeda defektologa u Centru za djecu sa poesebnim potrebama, kao i potrebu za asistentom u nastavi za djecu koja su uključena u inkluzivni sistem obrazovanja. U okviru ovog projekta, bile bi održane i radionice za roditelje, a dalja realizacija će zavisiti od UNICEF-a i njihovih sredstava.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, predstavnici osnovne škole i Policijske stanice Gacko. Predstavnici UNICEF-a ovaj sastanak su održali u 32 opštine BiH.

Podijelite vijest