Obavještenje poljoprivrednim proizvođačima sa područja Mjesne zajednice Brljevo

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače iz Mjesne zajednice Brljevo, da se prodaja sitne i krupne stoke na stočnoj pijaci Brljevo može obavljati prije svega utorkom, kao i do sada, a po potrebi i ostalim danima, a uvijek uz poštovanje određenih, zakonom propisanih mjera, Zakon o trgovini (Sl. glasnik RS br.105/2019, čl.73, 74, 87. i 88.).  

Kupac je dužan da svoj dolazak na pijacu najavi nadležnom opštinskom organu – Veterinarskoj stanici u Gacku, sa navođenjem adrese otkupne stanice i vremena u kome će se vršiti kupovina.

Kupci su dužni kod nadležne Veterinarske stanice izvršiti dezinfekciju vozila kojim se stoka prevozi i preuzeti Obrazac o kretanju životinja (C1 obrazac).

U skladu sa odredbama člana 87. Zakona o trgovini (Sl. glasnik RS br.105/2019), prodavac može prodavati samo svoju stoku koja je obilježena u skladu sa važećim propisima iz oblasni veterinarstva i za koju vlasnik posjeduje propisanu dokumentaciju (pasoš životinje).

Kontrolu i nadzor u vezi sa poštovanjem ovih mjera vršiće Policijska stanica i Inspekcijsko odjeljenje opštine Gacko.

Sve ove mjere su u cilju zaštite zdravlja životinja i sprečavanja dolaska zaraznih bolesti na teritoriju opštine Gacko.

Opšta zemljoradnička zadruga „Gacko“ i njeni radnici nemaju nadležnost nad stočnom pijacom na Brljevu, ne mogu na njoj vagati stoku kao radnici Zadruge, te nisu ni odgovorni za promet stoke na tom pijačnom mjestu, niti za ispravnost uređaja i opreme za mjerenje.

Opštoj zemljoradničkoj zadruzi „Gacko“ je dodijeljena na gazdovanje jedino stočna pijaca u Gacku, gdje oni rade redovne kontrole opreme za mjerenje, njeno održavanje i baždarenje.

Podijelite vijest