Obavještenje iz Opštinske izborne komisije Gacko za birače koji su pozitivni na COVID-19 ili se nalaze u obaveznoj izolaciji u skladu sa aktom nadležnog organa

Birač, koji je pozitivan na COVID-19 ili kojem je izrečena mjera nadležnog organa o obaveznoj izolaciji, ili je u evidenciji podataka nadležnih institucija o ovim kategorijama lica i nije u mogućnosti da lično ode na svoje redovno biračko mjesto na kojem je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska, ukoliko želi da glasa, da bi ostvario biračko pravo dužan je najkasnije u roku od 72 sata prije dana izbora putem mejla ili drugog lica dostaviti Opštinskoj izbornoj komisiji Gacko zahtjev za glasanje putem posebnog mobilnog tima i kovertiranog glasačkog listića.

Birač kojem je dijagnostifikovano oboljenje COVID-19 ili kojem je izrečena mjera nadležnog organa o obaveznoj izolaciji nakon isteka roka od 72 sata prije dana izbora, ili na sam dan izbora, zahtjev za glasanje putem kovertiranog glasačkog listića dužan je dostaviti najkasnije na dan izbora 15.11.2020. godine do 9 časova.

Ukoliko birač ne posjeduje medicinski nalaz ili akt nadležnog organa kojim mu je određena obavezna izolacija osnovanost zahtjeva Opštinska izborna komisija cijeniće po uvidu u službene evidencije nadležnih organa o ovim kategorijama koji se po zahtjevu dostavljaju Opštinskoj izbornoj komisiji.

Zahtjev za glasanje putem kovertiranog glasačkog listića treba da sadrži ime i prezime birača, adresu stanovanja i broj kontakt telefona.

Po dobijanju zahtjeva za glasanje putem posebnog mobilnog tima i kovertiranog glasačkog listića Opštinska izborna komisija će stupiti u kontakt sa biračem i dati dodatna uputstva o proceduri i načinu glasanja putem posebnog mobilnog tima COVID-19.

Zahtjev se može dostaviti putem adrese oikgacko@gmail.com, putem faksa broj: 059/472-426 ili neposredno preko drugog lica.

Kontakt telefon OIK-e: 059/472-426 i 059/471-309 (na dan izbora)

                            

Podijelite vijest