Obavještenje iz Odjeljenja za inspekcijske poslove

U toku je postupak provođenja dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju 110 kV dalekovoda Gacko-Nevesinje, na teritoriji opština Gacko i Nevesinje investitora „ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH“, operativno područje Banja Luka.

S obzirom da se radi o postrojenju za koje je u skladu sa članom 2. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu (Sl. Glasnik RS broj 124/12) obavezno izdavanje ekološke dozvole.

Na osnovu člana 39.  i člana 88. Zakona o zaštiti životne sredine (Sl. Glasnik RS broj 71/12) zainteresovanoj javnosti omogućen je besplatan uvid u dokumentaciju u prostorijama opštine Gacko, kancelarija broj 15, gdje mogu dati mišljenje i primjedbe u roku od trideset (30) dana od dana objavljivanja u javnom glasilu.

Podijelite vijest