Obavještenje: Deveta redovna sjednica Skupštine Udruženja „Rastimo zajedno”

Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“ Gacko obavještava članove Udruženja da će se Deveta redovna sjednica Skupštine Udruženja održati u četvrtak 04. juna, sa početkom u 10:30 časova, u prostorijama Centra za djecu sa posebnim potrebama.

Na sjednici će biti razmatran i usvajan Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Udruženja za 2014. godinu.

Podijelite vijest