Neradni dani za Vaskršnje i prvomajske praznike

U dane pravoslavnog Vaskrsa, koji je po Zakonu o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani biće:

  • 26.04. (Veliki petak),
  • 28.04. (dan Vaskrsa) i
  • 29.04.2019. godine (Vaskršnji ponedjeljak).

Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u dane praznika.

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Sl.Glasnik RS“ br.43/07) neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada su:  

  • 01. i 02.05.2019.godine (srijeda i četvrtak) i
  • 09.05.2019. godine (četvrtak), kada se obilježava republički praznik, Dan pobjede nad fašizmom.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, će odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade i u dane praznika Republike i u kom obimu, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.

(Ministarstvo uprave i lokalne samouprave)

Podijelite vijest