Naredba o sistematskoj preventivnoj deratizaciji na području opštine Gacko

Načelnik opštine Gacko donosi naredbu o sistematskoj preventivnoj deratizaciji na području opštine Gacko.

  1. U cilju zaštite stanovništva od pojave širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari naređuje se sistematska preventivna deratizacija na području opštine Gacko u periodu od 16.05 do 25.05.2022 godine.
  2. Sistematska preventivna deratizacija izvršiće se u sledećim objektima: individualnim domaćinstvima, stambenim, komunalnim, vjerskim i sportskim objektima, objektima zanatsko – preduzetničke djelatnosti iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i zanatstva, objektima državnih i privatnih pravnih lica, zdravstvenim, predškolskim i školskim ustanovama.
  3. Sistematsku preventivnu deratizaciju izvršiće d.o.o za ekološko-sanitarnu zaštitu i proizvodnju “SANITACIJA” Zvornik.
  4. Troškove sistematske preventivne deratizacije snose državna i privatna pravna lica, vlasnici preduzetničkih objekata, a troškove deratizacije javnih površina, javnih ustanova, školskih i ostalih objekata snosi opština Gacko.
  5. Svi građani, organizacije, pravna lica i ustanove dužni su omogućiti nesmetano izvođenje radova na sistematskoj preventivnoj deratizaciji i u tom periodu svi ugovori koje pravna i fizička lica imaju sa nekim drugim davaocima usluga, stavljaju se u stanje mirovanja u vrijeme izvođenja deratizacije.
  6. Nadzor nad izvođenjem sistematske preventivne deratizacije na području opštine Gacko, kao i praćenje akcije vršiće Komunalna policija opštine Gacko.
  7. Ova Naredba će se objaviti na svim javnim mjestima opštine Gacko (pravnim licima, ustanovama i mjesnim zajednicama).
Podijelite vijest