Najava: Trinaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Trinaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko održaće se u utorak, 12. jula. Sjednica će se održati u sali Skupštine opštine sa početkom u 8 časova i 30 minuta.

DNEVNI   RED

 1. Zapisnik sa Svečane sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 08.06.2022. godine;
 2. Zapisnik sa Dvanaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 14.06.2022. godine;
 3. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad Opštinske izborne komisije Gacko;
 4. Infirmacija o stanju lokalnih puteva i ulica (izgradnja i održavanje) i drugih javnih objekata od značaja za opštinu Gacko za 2021. godinu;
 5. Informacija o zdravstvenoj zaštiti stočnog fonda Opštine Gacko za 2021. godinu;
 6. Informacija o broju nezaposlenih lica prema kvalifikacionoj strukturi na dan podnošenja informacije;
 7. Informacija o stanju u privredi i preduzetništvu opštine Gacko;
 8. Izvještaj o radu Zemljoradničke zadruge Gacko za 2021. godinu;
 9. Izvještaj o radu Opštinske boračke organizacije Gacko za 2021. godinu;
 10. Izvještaj o radu Opštinske organizacije Crvenog krsta Gacko, za 2021. godinu;
 11. Izvještaj Komisije za određivanje lokacije za deponiju komunalnog otpada;
 12. Ostavka direktora Javne ustanove Informativno kulturni centar Gacko;
 13. Imenovanje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Informativno kulturni centar Gacko;
 14. Razrješenje vršioca dužnosti načelnika Stručne službe, Opštinske uprave opštine Gacko;
 15. Imenovanje načelnika Stručne službe, Opštinske uprave opštine Gacko;
 16. Razrješenje vršioca dužnosti načelnika odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Gacko;
 17. Imenovanje načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Gacko;
 18. Prijedlog Odluke o rješavanju stambenih potreba porodice pokojnog Rajka Rajkovića;
 19. Odbornička pitanja.

 

Podijelite vijest