Najava: Šesnaesta redovna sjednica SO Gacko

Šesnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko biće održana u petak, 28. decembra, sa početkom u 10 časova. 

Za sjednicu je predlažen sledeći dnevni red:

 1. Zapisnik sa Petnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 04.12.2018. godine;
 2. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2018. godinu;
 3. Prijedlog Rebalansa budžeta Opštine Gacko za 2018. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2018. godinu;
 5. Prijedlog Programa korišćenja sredstava koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata ostvarenih po osnovu Zakona o koncesijama za 2019. godinu;
 6. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu;
 7. Prijedlog Budžeta Opštine Gacko za 2019. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2019. godinu;
 9. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Gacko po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2019. godini;
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Gacko u 2019. godini;
 11. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Gacko za 2019. godinu;
 12. Izvještaj o radu za 2017. godinu, Pravobranilaštva Republike Srpske, sjedište zamjenika Trebinje;
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar 1“;
 14. Imovinsko – pravni odnosi;
 15. Odbornička pitanja.
Podijelite vijest