Najava: Sedamnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

grb

U srijedu, 22. aprila u sali SO-e Gacko, sa početkom u 10:00 sati, održaće se Sedamnaesta  redovna  sjednica  Skupštine  opštine  Gacko.

Na sjednici će biti razmatrano 10 tačaka dnevnog reda.

D N E V N I   R E D:

  1. Zapisnik sa Šesnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 05. 03. 2015. godine.
  2. Prijedlog Mišljenja o proglašenju opšteg interesa za eksproprijaciju u zoni povlatnog uglja ležišta “Gacko”.
  3. Prijedlog Mišljenja o proglašenju opšteg interesa za eksproprijaciju proširenja eksploatacionog polja “C” Površinskog kopa rudnika uglja “Gračanica” Gacko.
  4. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Gacko za 2014. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2015. godinu.
  5. Izvještaj o radu Javne ustanove Informativno-kulturni centar Gacko za 2014. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2015. godinu.
  6. Izvještaj o radu Javne ustanove Turističke organizacije opštine Gacko za 2014. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2015. godinu.
  7. Izvještaj o radu Narodne biblioteke Gacko za 2014. godinu.
  8. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji.
  9. Imovinsko-pravni odnosi.
  10. Odbornička pitanja.

Podijelite vijest