Najava: Osma redovna sjednica SO-e Gacko

U ponedjeljak, 30. decembra, sa početkom u 11:00 sati, održaće se osma redovna sjednica Skupštine opštine Gacko.

Sjednica će se održati u sali SO-e Gacko.                                                                                                               Za sjednicu je predloženo 5 tačaka dnevnog reda.

D N E V N I   R E D 

  1. Prijedlog Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2013. godinu;
  2. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2013. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba budžeta opštine Gacko za period 01.01. do 31.03.2014. godine;
  4. Program rada Skupštine opštine Gacko za 2014. godinu;
  5. Odbornička pitanja.

Podijelite vijest