Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Najava: Dvanaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

U četvrtak 17. jula, sa početkom u 10:00 sati, održaće se Dvanaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko.

Sjednica će se održati u sali SO-e Gacko.

Na sjednici će biti razmatrano 16. tačaka dnevnog reda.

D N E V N I   R E D

 1. Zapisnik sa Desete redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 03.06.2014. godine;
 2. Zapisnik sa Jedanaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 12.06.2014. godine;
 3. Analiza stanja u oblasti poljoprivredne djelatnosti sa prijedlogom mjera za brži razvoj poljoprivredne proizvodnje;
 4. Informacija o stanju lokalnih puteva i ulica (izgradnja i održavanje) i drugih javnih objekata od značaja za opštinu Gacko za 2013. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica na području opštine Gacko;
 6. Izvještaj o snabdijevanju građana Gacka pitkom vodom sa Prijedlogom mjera;
 7. Izvještaj o radu JP „Komus“ A.D. Gacko o korišćenju sredstava zajedničke komunalne potrošnje za 2013. godinu;
 8.  Izvještaj o radu Zemljoradničke zadruge Gacko za 2013. godinu;
 9. Informacijao zdravstvenom stanju stočnog fonda opštine Gacko za 2013.godinu ovlašćenog veterinarskog inspektora;
 10. Izvještaj Odbora za praćenje namjenskog korišćenja kreditnih sredstava za period 01.06.2013. do 31.05.2014. godine;
 11. Informacija o broju nezaposlenih na evidenciji Biroa Gacko;
 12. Izvještaj o radu Boračke organizacije za 2013. godinu;
 13. Izvještaj o radu Opštinske organizacije Crvenog krsta za 2013. godinu;
 14. Imenovanje članova Odbora za žalbe opštine Gacko;
 15. Imenovanje direktora Javne ustanove Centra za socijalni rad Gacko;
 16. Odbornička pitanja.
Podijelite vijest