Najava dvadesetprve redovne sjednice SO-e Gacko

DVADESETPRVA redovna sjednica Skupštine Opštine Gacko održaće se dana  28.10.2011. godine (PETAK), sa početkom u 10:00 časova.

Sjednica će se održati u sali SO-e Gacko.

Za sjednicu je predložen sledeći:

                                            D N E V N I   R E D

 1. 1. Zapisnik sa XX redovne sjednice SO-e Gacko održane dana 07.07.2011. godine.
 2. 2. Informacija o radu za 2010. godinu i prvu polovinu 2011. godine, Policijske stanice Gacko.
 3. 3. Informacija o stanju bezbjednosti saobraćaja na području opštine Gacko za 2010. godinu i prvu polovinu  2011. godine, Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gacko.
 1. 4. Izvještaj o radu za školsku 2010/2011. godinu, Javne ustanove “Dječiji vrtić” Gacko.
 2. 5. Informacija o stanju u osnovnom obrazovanju i vaspitanju u školskoj 2010/2011. godini, Osnovne škole “Sveti Sava” Gacko.
 3. 6. Informacija o stanju u srednjem obrazovanju i vaspitanju u školskoj 2010/2011. godini, Srednjoškolskog centra “Pero Slijepčević” Gacko.
 4. 7. Informacija o  stanju Javnog prevoza u opštini Gacko, AD “Jugoprevoz” Gacko
 5. 8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena Regulacionog plana “Kanal”.
 6. 9. Prijedog Odluke o davanju zemljišta u zakup.
 7. 10. Imovinsko-pravni odnosi.
 8. 11. Odbornička pitanja.
Podijelite vijest