Najava: Dvadeseta redovna sjednica SO Gacko

Dvadeseta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko zakazana je u srijedu 09. oktobra.

Sjednica počinje u 10 časova, a predložen je sledeći dnevni red:

 1. Zapisnik sa Devetnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 11.07.2019. godine;
 2. Plan investiranja i Plan kapitalnih ulaganja za 2019. godinu;
 3. Izvještaj o realizaciji Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu;
 4. Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2019. godinu;
 5. Izvještaj o radu Javnog preduzeća “Vodovod” A.D. Gacko za 2018. godinu sa Prijedlogom mjera;
 6. Izvještaj o radu Javnog preduzeća “Komus” A.D. Gacko za 2018. godinu sa Prijedlogom mjera;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu;
 8. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Gacko i utrošku sredstava budžetske rezerve za period januar – jun 2019. godine;
 9. Nacrt Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2019. godinu;
 10. Izvještaj o radu JU “Dječiji vrtić” Gacko za školsku 2018/19 godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu;
 11. Informacija o stanju u oblasti Osnovnog obrazovanja i vaspitanja u opštini Gacko za školsku 2018/19. godinu sa Prijedlogom mjera;
 12. Informacija o stanju u oblasti Srednjeg obrazovanja i vaspitanja u opštini Gacko za školsku 2018/19. godinu sa Prijedlogom mjera;
 13. Informacija o stanju javnog reda i mira, kao i bezbjednosti u saobraćaju na području opštine Gacko u 2018. godini i prvoj polovini 2019. godine;
 14. Informacija o stanju u oblasti javnog prevoza u opštini Gacko;
 15. Prijedlog Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju “Narodne biblioteke Gacko”;
 16. Imovinsko – pravni odnosi;
 17. Odbornička pitanja.
Podijelite vijest