Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Najava: Dvadeset prva redovna sjednica SO Gacko

Dvadeset prva redovna sjednica Skupštine opštine Gacko, zakazana je za utorak, 03. decembra, sa početkom u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sledeći dnevni red:

  1. Zapisnik sa Dvadesete redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 09.10.2019. godine,
  2. Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu,
  3. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa korišćenja sredstava koncesione naknade za korišćenje elektroenergentskih objekata ostvarenih po osnovu Zakona o koncesijama za 2019. godinu,
  4. Prijedlog Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2019. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izvršenju Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2019. godinu,
  6. Nacrt Budžeta opštine Gacko za 2020. godinu,
  7. Imovinsko-pravni odnosi,
  8. Odbornička pitanja.
Podijelite vijest