Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Najava: Dvadeset druga redovna sjednica SO-e Gacko

Dvadeset druga redovna sjednica Skupštine opštine Gacko zakazana je za srijedu 30. decembra. Sjednica će se održati u sali SO-e Gacko sa početkom u 10:00 časova.

D N E V N I R E D :
:
1. Zapisnik sa Dvadeset prve redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 02.12.2015. godine.
2. Prijedlog Programa korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2015. godini.
3. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2015. godinu.
4. Prijedlog Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2015. godinu.
5. Prijedlog Odluke o izvršenju Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2015. godinu.
6. Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2016. godinu.
7. Prijedlog Budžeta opštine Gacko za 2016. godinu.
8. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2016. godinu.
9. Izvještaj Komisije za vjerska pitanja za 2014. godinu.
10. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Gacko za 2016. godinu.
11. Prijedlog Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Prostornog plana opštine Gacko 2014-2034. godina.
12. Imovinsko-pravni odnosi.
13. Odbornička pitanja.

Podijelite vijest