Najava: Deseta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Deseta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko dogovorena je za petak, 25. februar, sa početkom u 10 časova.

Za sjednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Zapisnik sa Devete redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 29.12.2021. godine;
 2. Izvještaj o radu Skupštine opštine Gacko za 2021. godinu;
 3. Izvještaj o radu radnih tijela Skupštine opštine Gacko za 2021. godinu;
 4. Informacija o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2021. godinu;
 5. Prijedlog Strategije razvoja opštine Gacko za period 2022 – 2028. godine;
 6. Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina za 2022. godinu;
 7. Prijedlog Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2022. godinu;
 8. Prijedlog Plana korišćenja javnih površina za 2022. godinu;
 9. Prijedlog Programa korišćenja sredstava koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata ostvarenih po osnovu Zakona o koncesijama za 2022. godinu;
 10. Prijedlog Plana kapitalnih ulaganja za 2022. godinu;
 11. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Gacko;
 12. Prijedlog Odluke o visini plata funkcionera Opštine Gacko;
 13. Prijedlog Odluke o visini odborničkog dodatka u Skupštini opštine Gacko;
 14. Razrješenje vršilaca dužnosti predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Opština Gacko;
 15. Imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Opština Gacko;
 16. Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Dječiji vrtić“ Gacko;
 17. Razrješenje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Informativno – kulturni centar;
 18. Imenovanje direktora Javne ustanove Informativno – kulturni centar;
 19. Odbornička pitanja.
Podijelite vijest