Najava: Četrnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

U ponedeljak, 22. decembra, sa početkom u 10:00 sati, održaće se Četrnaesta  redovna  sjednica Skupštine opštine Gacko. Sjednica će se održati u sali SO-e Gacko. Na sjednici će biti razmatrano 11 tačaka dnevnog reda.

D N E V N I   R E D

 

 1. Zapisnik sa Trinaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 12.11.2014.godine.
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Gacko za period januar-septembar 2014. godine.
 3. Nacrt Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2014. godinu.
 4. Nacrt Budžeta opštine Gacko za 2015. godinu.
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Gacko za 2015. godinu.
 6.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim administrativnim taksama.
 7. Izvještaj o radu Savjeta za kulturu SO-e za 2013. godinu.
 8. Informacija o stanju na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje RS Biroa Gacko.
 9. Imenovanje direktora Narodne biblioteke Gacko.
 10. Imenovanje člana Odbora za žalbe opštine Gacko.
 11. Odbornička pitanja.
Podijelite vijest