Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite: Raspisan Oglas za kupovinu stana u Gacku

Na osnovu Programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije u RS i Dopunjene konačne rang liste za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca za dodjelu stambenih jedinica, od 30. aprila 2018. godine u opštini Gacko, Ministar rada i boračko invalidske zaštite raspisuje Oglas za kupovinu stana u Gacku.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja imaju u vlasništvu useljivu stambenu jedinicu u okviru kolektivne stambene zgrade ili individualne porodične kuće u urbanom području opštine Gacko.

Rok za dostavljanje ponuda je 19. avgust 2022.godine do 12 časova, na protokolu Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite.

Ponude dostaviti na adresu: Republika Srpska, Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite, Trg Republike Srpske broj 1, 78 000 Banja Luka.

NAPOMENA: Tekst Oglasa, sa svim detaljima (način i uslovi plaćanja, podaci i dokumentacija koju treba da sadrži ponuda, rokovi i kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuđača) možete pročitati klikom OVDJE.

Podijelite vijest