Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2013/14. godinu

Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” Gacko, raspisuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole, za školsku 2013/14. godinu (junski upisni rok).

I           GIMNAZIJA (opšti smjer)

– dva odjeljenja……………………………………………………………………………………………..52  učenika

II         STRUČNE ŠKOLE

Struka: Mašinstvo i obrada metala

Zanimanje: Mašinski tehničar  IV stepen

–   jedno odjeljenje ………………………………………………………………………………………26  učenika

Struka: Ekonomija, pravo i trgovina

Zanimanje: Ekonomski tehničar  IV stepen

–  jedno odjeljenje ………………………………………………………………………………………26  učenika

Zanimanje: Trgovac  III stepen

– jedno odjeljenje…………………………………………………………………………………………26  učenika.

OPŠTI USLOVI ZA UPIS

 1. Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici za završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa.
 2. Učenici iz Republike Srpske i Federacije BiH konkurišu pod istim uslovima bez obzira gdje su završili osnovnu školu.
 3. Učenici iz drugih država mogu da konkurišu i upisuju se pod istim uslovima kao i učenici iz Republike Srpske i Federacije BiH uz dokaz da su izvršili nostrifikaciju svjedočanstava ili uz dokaz da su podnijeli zahtjev za nostrifikaciju svjedočanstva Ministarstvu prosvjete i kulture  Republike Srpske.
 4. Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvom o završenom osnovnom obrazovanju i izvodom iz matične knjige rođenih.

DOKUMENTI ZA UPIS

Učesnici konkursa podnose školi sljedeće dokumente:

 1. Prijava za upis (popunjava se prilikom prijavljivanja u školi);
 2. Original svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, odnosno nostrifikovano svjedočanstvo ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih;
 4. Diplomu “Vuk Stefanović Karadžić” ;
 5. Diploma za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje u srednjoj stručnoj školi, odnosno smjeru gimnazije;
 6. Diplomu za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na republičkom ili višem nivou takmičenja;
 7. Adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuje na konkurs.

MJERILA  I  NAČIN  IZBORA  KANDIDATA

 Redoslijed kandidata uvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:

a) opšteg uspjeha u osnovnoj školi;

b) posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci, odnosno smjeru gimnazije za koji kandidati konkurišu.

Kandidat sa posebnim potrebama (utvrđenim rješenjem nadležne ustanove) ne podliježe kriterijumima bodovanja za upis.

VREDNOVANJE OPŠTEG USPJEHA

Vrednovanje opšteg uspjeha u osnovnoj školi iskazuje se srednjom prosječnom ocjenom uspjeha na kraju godine, pomnožen sa brojem bodova na sljedeći način:

– u VI razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa dva,

– u VII razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa dva;

– u VIII razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa tri;

– u IX razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa tri.

Na osnovu opšteg uspjeha, kandidat može da ostvari najviše 50 bodova.

VREDNOVANJE  POSEBNOG USPJEHA U OSNOVNOJ  ŠKOLI IZ  PET PREDMETA OD  ZNAČAJA ZA ZANIMANJE U STRUČNIM   ŠKOLAMA, ODNOSNO  SMJERU  GIMNAZIJE

Za svako zanimanje u stručnim školama i smjeru gimnazije, vrednuje se uspjeh iz pet predmeta u osmom i devetom razredu osnovne škole, na sledeći način:

– u osmom  razredu prosječna (srednja) ocjena iz pet predmeta pomnoži se sa dva;

– u devetom  razredu prosječna (srednja) ocjena iz pet predmeta pomnoži se sa dva.

Po ovom osnovu, kandidat može da ostvari najviše 20 bodova.

Po osnovu oba kriterijuma, učenik može da osvoji maksimalno 70 bodova.

Kandidat koji u prvom upisnom ( junskom ) roku ima manje od 60 bodova, ne može se upisati u gimnaziju i stručnu tehničku školu.

U drugom upisnom (julskom) roku, škola će ponoviti postupak bodovanja, i kandidat se može upisati u gimnaziju i stručnu tehničku školu ako ima i manje od 60 bodova, ukoliko je ostalo upražnjenih mjesta poslije junskog upisnog roka.

Predmeti iz osmog i devetog razreda  koji se posebno boduju za upis u gimnaziju – opšti smjer su:  srpski jezik, strani jezik, matematika, fizika i hemija.

Predmeti iz osmog i devetog razreda koji se posebno boduju za struku  mašinstvo i obrada metala su: srpski jezik, strani jezik, matematika, fizika i informatika.

Predmeti iz osmog i devetog razreda koji se posebno boduju za struku ekonomija, pravo i trgovina  su: srpski jezik, strani jezik, matematika, istorija i geografija. 

REDOSLED  KANDIDATA

Prilikom upisa, kandidati se mogu prijaviti za gimnaziju ili u najviše dva zanimanja stručnih škola. Kandidatima se boduju rezultati u uspjehu za gimnaziju ili za oba zanimanja u stručnim školama. Rangiranje se vrši prema uspjehu za gimnaziju ili za oba zanimanja u stručnim školama. Redosled kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:

a) opšteg uspjeha u osnovnoj školi;

b) uspjeha iz pet predmeta značajnih za smjer gimnazije ili za zanimanja u stručnim školama za koje kandidat konkuriše.

Ako više kandidata ima jednak broj bodova, te im se ne može utvrditi redoslijed na rang listi do broja predviđenog planom upisa prednost imaju sledeći kandidati (po redoslijedu vrijednosti):

a) kandidati sa većom prosječnom ocjenom iz pet (5) predmeta koji se boduju za  upis u gimnaziju, odnosno određeno zanimanje u stručnim školama;

b) kandidati koji imaju veću prosječnu ocjenu opšteg uspjeha u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole;

v) kandidati koji su u osmom i devetom razredu osnovne škole osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na republičkom takmičenju iz predmeta koji se boduju za upis;

g) nosioci posebne diplome iz predmeta od značaja za gimnaziju, odnosno za  zanimanje u stručnim školama;

d) nosioci diplome „Vuk Stefanović Karadžić“.

UPISNI ROKOVI

  Upis učenika obavlja se u dva upisna roka:

 1. U junskom roku od 10.06. do 20.06.2013. godine,
 2. U julskom roku od  01.07. do 11.07.2013. godine.

JUNSKI  UPISNI  ROK

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje u ponedjeljak  10.06.2013. godine a završava se u srijedu 12.06.2013. godine za učenike koji imaju 60 i više bodova.

Rezultati upisa objavljuju se u petak 14.06.2013. godine do 10:00 sati na oglasnoj tabli škole.

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje trogodišnje škole počinje u ponedjeljak 17.06.2013. godine, a završava se u u utorak 18.06.2013. godine.

Rezultati upisa biće objavljeni u četvrtak 20.06.2013. godine do 10:00 sati  na  oglasnoj tabli škole.

Učenici koji su upućeni da ponavljaju prvi razred srednje škole upisuju se u istu struku i zanimanje, odnosno gimnaziju u koju su bili upisani prethodne školske godine. Ako škola ne upisuje istu struku, zanimanje odnosno gimnaziju koju je učenik prethodne školske godine pohađao, a koji je upućen da ponavlja razred može da se upiše i u drugu struku, odnosno zanimanje koje odredi komisija za upis.

Učenik koji smatra da postoje greške u bodovanju opšteg uspjeha iz osnovne škole ili predmeta značajnih za upis može istog dana po objavljivanju rezultata o upisu uložiti prigovor školskoj komisiji za upis.

Školska komisija za upis će razmatrati prigovor, a direktor škole će donijeti odluku o njegovoj opravdanosti u roku od 24 sata. U slučaju da je prigovor opravdan direktor će zahtijevati ponovno bodovanje kandidata od školske komisije za upis. Ako učenik nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru u roku od tri dana od dana prijema odluke.

Odluka Školskog odbora je konačna.

Podijelite vijest