Konkurs za upis djece u program pripreme za školu

vricic

JAVNA USTANOVA

“DJEČIJI VRTIĆ”

G A C K O

Broj: _07/2006

Datum: 25.01.2012 godine

Na osnovu člana 27. Statuta Javne ustanove “Dječiji vrtić” Gacko i člana 13. Pravilnika o upisu djece u vrtić Javna ustanova “Dječiji vrtić” Gacko  raspisuje

 

K O N K U R S

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PRIPREME ZA ŠKOLU

ŠKOLSKE 2012/2013. GODINE

 

Roditelji koji su zainteresovani da njihova djeca pohađaju program pripreme za školu školske 2012/2013. godine u organizaciji Dječijeg vrtića Gacko dužni su da do 05. februara 2012. godine prijave svoju djecu u prostorijama vrtića.

Program pripreme za školu će se realizovati u trajanju od tri mjeseca u period od 01. marta do 01. juna 2012. godine.

Program pripreme djece će provoditi isključivo stručni vaspitači.

Ministarsatvo prosvjete i kulture RS će učestvovati u finansiranju troškova boravka u vrtiću za djecu koja u navedenom roku budu prijavljivana u skladu sa Zaključkom Vlade RS.

Uz obrazac prijave koju će roditelji dobiti i popuniti u Dječijem vrtiću roditelj je dužan dostaviti izvod iz matične knjige rođenih djeteta kao i broj lične karte jednog od roditelja djeteta.

Konkurs je otvoren do 05. februara 2012. godine.

Prijave na konkurs se primaju u Dječijem vrtiću Gacko svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova u toku trajanja konkursa.

Za sve informacije možete se obratiti u toku radnog vremena na telefon 059/472-750.

 

Gacko: 25.01.2012. godine.

 

DJEČIJI  VRTIĆ

G A C K O

Podijelite vijest