Konkurs za upis dece u “Dječiji vrtić” Gacko

Javna ustanova “Dječiji vrtić” Gacko raspisuje konkurs za upis djece u vrtić za radnu 2015/2016. godinu.

Roditelji koji su zainteresovani da njihova djeca borave  u “Dječijem vrtiću” Gacko u radnoj 2015/2016. godini mogu svoju djecu prijaviti u periodu od 11. maja do 11. juna 2015. godine.

Uz obrazac prijave koju će roditelji popuniti u vrtiću potrebno je dostaviti i Izvod iz matične knjige rođenih djeteta i ljekarsko uvjerenje. Ljekarsko uvjerenje pedijatar će izdavati u vrijeme trajanja konkursa.

Prijave na konkurs se primaju u Dječijem vrtiću Gacko svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova u toku trajanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije po Konkursu roditelji djece mogu dobiti u “Dječijem vrtiću” Gacko ili na telefon 059/472-750.

Podijelite vijest