Konačne liste opštinskih popisivača i instruktora

Popisna komisija opštine Gacko danas je objavila konačne liste izabranih kandidata za instruktore i popisivače, koje su kreirane na osnovu ranije objavljenih preliminarnih listi.

Kandidati koji su izabrani za instruktažu obavezni su da u petak 30. avgusta i ponedeljak 02. septembra, u sali skupštine opštine Gacko od 10:30 – 14 sati, opštinskoj Popisnoj komisiji podnesu kopije sledećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid orginalnih dokumenata): ličnu kartu, diplomu o završenoj školi, uvjerenje od zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuje nezaposlenost), indeks (za studente), dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata ili član poginulog borca.

Instruktaža za opštinske instruktore i popisivače održaće se u periodu od 06. do 10. septembra 2013. godine. Popisna komisija će obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže.

Instruktaža za popisivače održaće se u period od 16. do 20.09. Popisna komisija će obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže.

Kandidat je obavezan da na instruktažu donese kopiju broja tekućeg računa (aktivnog) i naziv banke kod koje je račun otvoren.

Rangiranje kandidata je izvršeno prema kriterijumima, koji su definisani u Procedurama za izbor popisnih organa i osoblja koje će biti angažovano u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u 2013. godini i Dopunama ovih Procedura.

*Napominjemo da je konačna rang lista za opštinske popisivače i instruktore  objavljena po abecednom redu.

Konačna lista popisivača

Konačna lista instruktora

Podijelite vijest