Komunalna policija opštine Gacko: Obavještenje o načinu i uslovima držanja stoke

Komunalna policija opštine Gacko kontroliše poštovanje odredbi Odluke o komunalnom redu o načinu i uslovima držanja stoke na području opštine Gacko.

U skladu sa Odlukom o komunalnom redu, utvrđene su sledeće odredbe o načinu i uslovima držanja krupne i sitne stoke na području opštine, i to:

Članom 85. Odluke o komunalnom redu zabranjeno je držanje krupne i sitne stoke u podrumima stambenih zgrada kao i objektima koji se nalaze u granicama regulacionog plana „CENTAR 1“, „CENTAR 2“, „BARICA“ i „BURAK-VOĆNJAK“.

Privremeni objekti iz stava 1. ovog člana u pomenutim zonama moraju se ukloniti.

Članom 85. stav 1. Odluke o komunalnom redu, zabranjen je progon stoke sledećim ulicama: Nemanjinom, Solunskih dobrovoljaca, 18.HLPB, Srpskih ratnika, Alekse Šantića i ulicama koje su u zonama zabrane držanja stoke.

Članom 86. Odluke o komunalnom redu, propisano je da je u ostalim područjima grada Gacka dozvoljeno držanje krupne i sitne stoke u posebno izgrađenim objektima za te svrhe, pod uslovom da su objekti za njihov smještaj izgrađeni najmanje 20 metara od stambeno poslovnih objekata i javno prometnih površina i da zadovoljava građevinsko – tehničke i higijansko- sanitarne uslove.

Članom 87. Odluke o komunalnom redu je propisano da svaki objekat za smještaj stoke mora imati propisano izgrađenu jamu za deponovanje đubriva udaljenu najmanje 20 metara od stambeno – poslovnih objekata. Jama mora biti vodonepropusna tako da ne dozvoljava oticanje otpadne vode fekalne mase van đubrišta i ista mora biti prekrivena kako bi se spriječilo širenje neprijatnih mirisa.

Članom 88. Odluke o komunalnom redu zabranjeno je držanje svinja i pernate živine u obuhvatu urbanističkog plana grada.

Podijelite vijest